Výchovný poradce

Výchovný poradce pro I. stupeň: Mgr. Lenka Šťastná Klárová

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Místo: dveře č.  v prvním patře

Kontakt: 

 • telefon: 734 169 032
 • e-mail: stastna.lenka@zsbrve.cz

Výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. Iva Dubovči

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Místo: dveře č.  ve druhém patře

Kontakt: 

 • telefon: 734 169 048
 • e-mail: dubovci.iva@zsbrve.cz

Úkoly výchovného poradce

 • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje se školním psychologem, logopedem, metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky
 • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
 • sleduje nadané žáky
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky