Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby na naší škole poskytuje školní psycholog, dva výchovní poradci, kariérní poradce a tři metodici prevence. Celý tým se stará především o to, aby ve škole panovalo příznivé klima a aby se předcházelo výskytu nežádoucích jevů mezi dětmi a v třídních kolektivech.

Výchovní poradci pomáhají řešit zejména výukové problémy dětí. Kariérový poradce poskytuje poradenské služby v oblasti výběru vhodné střední školy. Metodici prevence pomáhají řešit zejména výchovné problémy s dětmi a dále se věnují tomu, aby se ve škole co nejméně vyskytovaly problematické jevy jako je kouření, experimentování s návykovými látkami, ale také šikana, rasismus a další.

Školní psycholog pracuje především s třídními kolektivy, kdy v rámci skupinových aktivit pomáhá dětem vytvořit ve třídě příznivé klima, učí je sociálním dovednostem a řeší s nimi případné konflikty. Můžete se na něj obrátit i individuálně, pokud má dítě jakékoliv psychologické obtíže nebo jestliže v rodině prožíváte náročnou situaci či si nevíte rady s výchovou či přípravou do školy. Individuálně s dětmi psycholog pracuje až na základě společné dohody s vámi, nikdy bez vašeho souhlasu.

Program poradenských služeb a preventivní program 2023/24