Realizované školní ankety

Závěrečná zpráva - vyhodnocení ankety distribuované rodičům) z 9. listopadu 2012 (15,1 MB)

(heslo ke stažení souboru je "zsbrve")

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

na naší škole došlo v tomto školním roce k organizačním změnám. Jednou z priorit nového vedení školy je zlepšení spolupráce a nastolení otevřené komunikace mezi vámi a školou, v rámci něhož jsme vás požádali o účast v rozsáhlém dotazníkovém šetření, které vám dalo možnost vyslovit se k vybraným aspektům fungování naší školy. Dotazník byl zcela anonymní a měl za cíl zmapovat vaše názory. Účelem šetření bylo mimo jiné přiblížení školy vám rodičům a vaše zapojení do chodu školy, což bylo hlavním důvodem jeho realizace. Cílem nového vedení školy bylo, je a nadále i bude navození oboustranné spokojenosti jak vás – rodičů, tak vašich dětí a v neposlední řadě i nás – pedagogů. S výsledky tohoto šetření Vás nyní touto cestou seznamujeme.

Ankety se zúčastnilo 301 respondentů zastupujících vzorek 347 žáků (z celkových 365). Návratnost dotazníků byla 95 %, za což Vám velice děkujeme. Anketa byla vyhodnocena v šesti kategoriíích.

Budeme rádi, když nám nadále budete sdělovat své postřehy, návrhy, názory a podněty. Jsou pro nás velice důležité. I nadále jsme tu pro vás a vaše děti.

za pedagogický sbor Leoš Šebela, ředitel školy