Realizované školní ankety

 • Anketa 2019 (vyhodnocení dotazníku spokojenosti mezi žáky). Ve statutárním městě Pardubice byl v roce 2019 proveden průzkum spokojenosti žáků od 5. do 9. třídy navštěvujících základní školy, jejichž zřizovatelem je statutární město Pardubice. Cílem průzkumu bylo zjistit aktuální stav školství a vytvořit analytickou základnu pro tvorbu koncepce rozvoje školství. Průzkum mezi žáky si kladl za cíl:
  • zjistit vnímání školy očima dětí;
  • získat zpětnou vazbu na vnímání výuky;
  • poukázat na zájem města o názory dětí a ochotu s nimi při budoucím rozvoji spolupracovat
 • Anketa 2019 (vyhodnocení dotazníku spokojenosti mezi rodiči). Ve statutárním městě Pardubice byl v roce 2019 proveden průzkum spokojenosti rodičů, se základní školou, kterou jejich dítě navštěvuje. Cílem průzkumu bylo zjistit aktuální stav školství a vytvořit analytickou základnu pro tvorbu koncepce rozvoje školství. Průzkum spokojenosti mezi rodiči se ZŠ si kladl za cíl:
  • získat zpětnou vazbu;
  • poukázat na zájem města o názory rodičů, jejichž děti navštěvují ZŠ a ochotu s nimi při budoucím rozvoji spolupracovat;
  • získat návrhy na zlepšení.
 • Anketa 2012 (Závěrečná zpráva z 9. listopadu 2012 (15,1 MB, heslo ke stažení souboru je "zsbrve")