Zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Uplatnění na trhu práce je téma, o kterém se často mluví, ale ještě častěji zůstává bez řešení nebo odpovědí. Rozhodli jsme se našim žákům 9. ročníků podat pomocnou ruku a poskytnout jim alespoň malý vhled do toho, co je čeká a rozhodně nemine právě ve chvíli, kdy se z nich stanou kandidáti na trhu práce.
Na workshopu se probírala témata jako změny na pracovním trhu po pandemii Covid-19 a jak se s nimi vypořádat nebo jak se odlišit od ostatních kandidátů a podle čeho je možné si vybírat budoucí zaměstnání. Žáci se také dozvěděli, jaký rozdíl je mezi tím být aktivním nebo pasivním uchazečem na trhu práce. Věnovali se také tvorbě vlastního životopisu. Dále si nacvičili, jaké je to být na pohovoru a na co je dobré se připravit předem - jak se představit, jak se chovat, co vzít na sebe nebo jak podat ruku a prezentovat se. Věnovali se i kompetencím a osobnostním předpokladům, které je dobré mít pro určitá povolání.
Workshopem žáky provázela Senior Recruitment konzultantka Mgr. Kamila Dvořáková. Akce proběhla ve spolupráci s neziskovou organizací Genixa a společností Goodcall, která se věnuje aktivnímu náboru kandidátů a je inovačním leadrem ve světě náboru a hledání nových zaměstnanců.