Projekt EU Šablony III.

ŠABLONY III.

  • kód projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018707
  • výše podpory: 958.680,00 KČ
  • projektový záměr

Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní psycholog), dále podpoří volnočasové aktivity (projektové dny a školní kluby) a vede k rozvoji, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.