Podpora ekologické výchovy a osvěty 2017

 

Naše základní škola je i v kalendářním roce 2017 nadále zapojena do projektu „Program ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky“, na který získala dotaci v hodnotě 16 000,- Kč od Magistrátu města Pardubice z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2017.

 

Hlavním cílem projektu stále zůstává zapojení co největšího počtu dětí a vyučujících do ekologických aktivit školy a pokračování v maximálním zatraktivnění školní environmentální výchovy žáků.

 

I v tomto roce projekt realizujeme ve spolupráci s Ekocentrem PALETA, z. s. a probíhá formou osvědčených ekovýchovných výukových programů, které na sebe navazují. Do projektu je zapojena celá škola – 1. i 2. stupeň.