Gymnastika do škol

Naše škola se zapojila do projektu „Gymnastika pro děti“. Tento program je založen na zásadách pohybové gramotnosti, přináší nové vybavení do tělocvičen. Je připraven ve spolupráci s vysokými školami i tělovýchovnými organizacemi. Smyslem projektu je doplnit standardní vybavení tělocvičen o nářadí, které svou konstrukcí lépe vyhovuje dětem a jejich bezpečnosti při cvičení. Dne 5. března 2018 se v naší tělocvičně uskutečnil seminář dětské gymnastiky Akademie Rinosport  pro učitele tělesné výchovy základních škol. Celá akce proběhla pod patronací pana Martina Paura (ředitele firmy JIPAST) a pana Mgr. Miroslava Zítka (metodika tohoto programu).  Po teoretické části následovala část praktická. Třída 3. C předvedla ukázkovou vyučovací hodinu na tomto novém nářadí pod vedením paní Gabriely Machové, trenérky gymnastiky, a pana Miroslava Zítka.