Pro děti - cizince

Na naší školu dochází několik dětí cizinců. Při jejich vzdělávání dbáme na podporu dobrého začleňování do školního kolektivu ale i pomoc s vhodným trávením volného času mimo školu. Dále se zaměřujeme na posílení sociálních dovedností, podporu rozvoje dobré orientace v kulturně- společenských odlišnostech rodné země a Česka. Aktivně rozvíjíme komunikační kompetence žáků- cizinců v nemateřském jazyce. To vše zajišťujeme několika navzájem provázanými metodami: individuálním přístupem ve výuce, péčí školního sociálního pedagoga ve formě individuálních či skupinových aktivit dle potřeby. Možností domácího procvičování českého jazyka interaktivní a pro děti velmi zábavnou formou prostřednictvím výukového programu Včelka. Dále spolupracujeme s neziskovou organizací Most pro lidská práva a integračním centrem pro cizince. Potřebujete-li se poradit jak usnadnit svému dítěti přechod do nového prostředí a jak ho nejlépe podpořit kontaktujte školního sociálního pedagoga Mgr. Kateřinu Martincovou: martincova@zsbrve.cz, 734169050