Pro žáky - cizince

Na naši školu dochází několik dětí cizinců. Při jejich vzdělávání dbáme na podporu dobrého začleňování do školního kolektivu, pomáháme jim i s vhodným trávením volného času mimo školu.

Zaměřujeme se na posílení sociálních dovedností, podporu rozvoje dobré orientace v kulturně společenských odlišnostech jejich rodné země a Česka. Aktivně rozvíjíme komunikační kompetence žáků - cizinců v nemateřském jazyce. To vše zajišťujeme navzájem provázanými metodami: individuálním přístupem ve výuce, péčí školního sociálního pedagoga ve formě individuálních či skupinových aktivit dle potřeby, prostřednictvím interaktivního a pro děti zábavného výukového programu Včelka.

Spolupracujeme s neziskovou organizací Most pro lidská práva a integračními centry pro cizince.

Potřebujete-li se poradit, jak usnadnit svému dítěti přechod do nového prostředí a jak ho nejlépe podpořit, kontaktujte školního psychologa Mgr. Nikolu Krejčí, e-mail: psycholog@zsbrve.cz, tel. č. 734 169 007.