Příměstský tábor s veverkami

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, 

v letošním roce nabízíme mimo tradičního pobytového tábora (více info zde) čtyři příměstské tábory, které se budou konat přímo ve škole, k dispozici bude i školní stravování (vyjma turistického). Vedením všech táborů byli pověřeni pedagogičtí pracovníci naší školy. Vzhledem k tomu, že škola byla úspěšná při žádosti o dotaci na příměstské tábory (projekt Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321), nabízíme cenu pouhých 1.490,- Kč. Originál přihlášky odevzdávejte co nejdříve na recepci školy. Kapacita je omezená!!! Akce se koná v případě obsazení 15 a více dětmi.)

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

  • Příměstský turistický tábor "Za krásami Česka 2" (17. - 21. července 2023)
  • Příměstský tábor s angličtinou pro děti od 3. do 7. třídy (7. - 11. srpna 2023)
  • Příměstský tvořivý tábor pro děti do 6. třídy (7. - 11. srpna 2023)
  • Příměstský zážitkový tábor (14. - 18. srpna 2023)

BLIŽŠÍ INFORMACE

  • místo konání: ZŠ Br. Veverkových Pardubice
  • cena a způsob platby: 1.490,- Kč 
  • přihlášky a smluvní podmínky zde (vytiskněte oboustranně!!!)
  • cena zahrnuje: stravování a pitný režim (vyjma turistického tábora), pestrý a bohatý program, atraktivní celo/dvou denní výlet (vyjma turistického tábora), veškeré vstupné a jízdné, standardní pojištění dětí, táborové tričko
  • zaměření: kvalitní program, aktivní odpočinek a nevšední zážitky, získání znalostí a dovedností z různých oblastí, čas strávený s kamarády, kreativní tvoření, sportovní aktivity, atraktivní dvoudenní výlet s přenocováním mimo školu (zážitkový), celodenní výlet (anglický a tvořivý)
  • detailní informace poskytnou výše uvedení vedoucí táborů

Pro závazné přihlášení je nutné zaplatit tábory v plné výši do 31. 5. 2023. Platební údaje obdržíte po odevzdání kompletně vyplněné přihlášky, kterou odevzdávejte na recepci školy.