Příměstský tábor s veverkami

Vážení rodiče, 

v letošním roce nabízíme čtyři příměstské tábory, které se budou konat přímo ve škole, k dispozici bude i školní stravování. Vedením všech táborů byli pověřeni pedagogičtí pracovníci naší školy. Cena 2.490,- Kč. Originál přihlášky odevzdávejte co nejdříve na recepci školy. Kapacita je omezená!!! Akce se koná v případě obsazení 12 a více dětmi.

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

 • Příměstský tábor s angličtinou pro děti od 3. do 7. třídy (5. - 9. srpna 2024)
 • Příměstský tvořivý tábor pro děti do 6. třídy (5. - 9. srpna 2024)
 • OBSAZENO!!! Příměstský zážitkový tábor pro žáky I. stupně (19. - 23. srpna 2024)
 • Příměstský zážitkový tábor pro žáky II. stupně (19. - 23. srpna 2024)

BLIŽŠÍ INFORMACE

 • místo konání: ZŠ Br. Veverkových Pardubice
 • platba na účet číslo: 258 715 687 / 0600
 • cena a způsob platby: 2.490,- Kč 
 • přihlášky a smluvní podmínky zde (vytiskněte oboustranně!!!)
 • cena zahrnuje: stravování a pitný režim, pestrý a bohatý program, atraktivní celo/dvou denní výlet, veškeré vstupné a jízdné, standardní pojištění dětí, táborové tričko
 • zaměření: kvalitní program, aktivní odpočinek a nevšední zážitky, získání znalostí a dovedností z různých oblastí, čas strávený s kamarády, kreativní tvoření, sportovní aktivity, atraktivní výlet s případným přenocováním (zážitkový), celodenní výlet (anglický a tvořivý)
 • detailní informace poskytnou výše uvedení vedoucí táborů

Pro závazné přihlášení je nutné zaplatit tábory v plné výši do 31. 5. 2024. Platební údaje obdržíte po odevzdání kompletně vyplněné přihlášky, kterou odevzdávejte na recepci školy.