Příměstský tábor s veverkami

  

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, 

v letošním roce nabízíme hned pět příměstských táborů, které se budou konat přímo ve škole, k dispozici bude i školní stravování (vyjma turistického). Vedením všech táborů byli pověřeni pedagogičtí pracovníci naší školy. Vzhledem k tomu, že škola byla úspěšná při žádosti o dotaci na příměstské tábory (projekt Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321), nabízíme cenu pouhých 1.290,- Kč, resp. 1.990,- Kč pro turistický. Originál přihlášky odevzdávejte co nejdříve na recepci školy. Kapacita je omezená!!! Akce se koná v případě obsazení 15 a více dětmi.

  • místo konání: ZŠ Br. Veverkových Pardubice
  • cena a způsob platby: 1.290,- Kč / 1.990,- Kč (turistický tábor)
  • přihlášky a smluvní podmínky pro ANGLICKÝ, TVOŘIVÝ A ZÁŽITKOVÝ tábor: zde (vytiskněte oboustranně!!!)
  • přihlášky a smluvní podmínky pro TURISTICKÝ tábor: zde (vytiskněte oboustranně!!!)
  • cena zahrnuje: stravování a pitný režim (vyjma turistického tábora), pestrý a bohatý program, atraktivní celo/dvou denní výlet (vyjma turistického tábora), veškeré vstupné a jízdné, standardní pojištění dětí, táborové tričko
  • zaměření: kvalitní program, aktivní odpočinek a nevšední zážitky, získání znalostí a dovedností z různých oblastí, čas strávený s kamarády, kreativní tvoření, sportovní aktivity, atraktivní dvoudenní výlet s přenocováním mimo školu (sportovní a zážitkový tábor), celodenní výlet (anglický tábor), ...

Pro závazné přihlášení je nutné zaplatit tábory v plné výši do 31. 5. 2021. Platební údaje najdete na přihlášce. Originál přihlášky odevzdávejte na recepci školy. Pro přihlášení na příměstský tábor komunikujte s příslušným níže uvedeným vedoucím tábora.

  • Příměstský turistický tábor "Za krásami Česka" (11. - 15. července 2022)
  • Příměstský tábor s angličtinou pro děti od 3. do 7. třídy (8. - 12. srpna 2022)
  • Příměstský tvořivý tábor pro děti do 6. třídy (8. - 12. srpna 2022)
  • Příměstský zážitkový tábor (15. - 19. srpna 2022)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------