Příměstský tábor s veverkami

Vážení rodiče, 

vzhledem ke složité epidemické situaci se pobytový tábor s veverkami bohužel ani letos neuskuteční. Místo něj však pro vaše děti připravujeme hned čtyři příměstské tábory. Všechny tábory se budou konat přímo ve škole, k dispozici bude i školní stravování. Vedením všech táborů byli pověřeni pedagogičtí pracovníci naší školy. Originál přihlášky odevzdávejte co nejdříve na recepci školy (pro prvotní kontakt lze nejprve poslat přihlášku elektronicky na e-mail: sekretariat@zsbrve.cz, později však bude nutno dodat originál). Kapacita je omezená!!!

TÁBORY POŘÁDANÉ ŠKOLOU

 • místo konání: ZŠ Br. Veverkových Pardubice
 • cena a způsob platby: 2.390,- Kč (Cena je konečná - nejsme plátci DPH. Škola zažádala o grant, z tohoto důvodu je možné, že všechny příměstské tábory budou za symbolickou cenu.Tuto informaci se však dovíme až v průběhu července. Pro závazné přihlášení je však nutné zaplatit tábor v plné výši do 30. 6. 2021. V případě, že škola dotaci na tábory obdrží, bude odpovídající částka automaticky vrácena zpět na účet odesílatele. Platební údaje budou zaslány společně s potvrzením přihlášky. Originál přihlášky odevzdávejte na recepci školy. Pro přihlášení na příměstský tábor komunikujte s příslušným výše uvedeným vedoucím tábora.)
 • přihlášky a smluvní podmínky
 • zaměření:
  • kvalitní program
  • aktivní odpočinek a nevšední zážitky
  • získání znalostí a dovedností z různých oblastí
  • čas strávený s kamarády
  • kreativní tvoření
  • sportovní aktivity
  • atraktivní dvoudenní výlet s přenocováním mimo školu (sportovní a všeobecný tábor)
  • celodenní výlet (anglický tábor)
  • velká páteční party (disko, soutěže, ...)
 • Cena zahrnuje:
  • stravování a pitný režim
  • pestrý a bohatý program
  • atraktivní celo/dvou denní výlet
  • veškeré vstupné a jízdné
  • standardní pojištění dětí
  • táborové tričko
 • Akce se koná v případě obsazení 15 a více dětmi.