Školní knihovna

Knihovnu s odbornou literaturou a beletrií v přízemí vedou paní učitelky Drápalíková a Kšandová. Žáci naší školy si mohou připravovat referáty a využívat všechny materiály. V knihovně jsou k dispozici také počítače s připojením na internet. Knihovna je žákům k dispozici každé pondělí, středu a pátek o velké přestávce mezi 9,40 a 9,55 hod.

VÝPŮJČNÍ ŘÁD A ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY

  1. Knihy ze školní knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci pouze u správce knihovny.
  2. Knihy lze půjčovat v době provozu školní knihovny, během velké přestávky. Vracení knih probíhá ve stejných časech. O prázdninách není knihovna v provozu.
  3. Výpůjční doba činí 1 měsíc. Po předchozí domluvě se správcem knihovny je možné výpůjční dobu prodloužit.
  4. Při činnostech v knihovně žáci dbají pokynů dohlížejícího učitele.
  5. Při odchodu z knihovny žák uklidí vypůjčené knihy zpět na místo, odkud si je vypůjčil.
  6. Při prezenční výpůjčce se knihy půjčují pouze na dobu nezbytně nutnou ke studiu či četbě se schválením dohlížejícího učitele.
  7. Žák používá knihy tak, aby nedošlo k jejich poškození. Poškození nebo ztrátu musí žák nahradit způsobem, který určí správce knihovny.
  8. Pokud žák používá ve školní knihovně počítač, před odchodem ho vypne.
  9. V knihovně je nutno dodržovat klid, pořádek i čistotu. Vstup je možný pouze v přezůvkách.
  10. V knihovně se žák řídí řádem knihovny, v případě opakovaného porušení řádu může být kázeňsky potrestán nebo vyloučen z prostoru knihovny.