Fakultní pracoviště Univerzity Hradec Králové

Naše škola je fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Význam této spolupráce spočívá zejména v metodické podpoře našich pedagogů, umožnění praxí, náslechů a samostatných výstupů studentům učitelských či neučitelských oborů. Nedílnou součástí této spolupráce je zapojení školy do univerzitních výzkumů.