Fakultní pracoviště Univerzity Hradec Králové

Na období od 1. září 2017 do 31. srpna 2022 se naše škola stala fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Význam této spolupráce spočívá zejména v metodické podpoře našich pedagogů, umožnění praxí, náslechů a samostatných výstupů studentům učitelských či neučitelských oborů. Nedílnou součástí této spolupráce je zapojení školy do univerzitních výzkumů.