V prosinci 2020 získala naše škola akreditaci testovacího střediska ECDL / ICDL. 

  

ECDL - DOVEDNOSTI, KTERÉ VÁM OTEVŘOU CESTU K LEPŠÍ BUDOUCNOSTI.

ECDL naučí žáky používat výpočetní techniku bezpečně a správným způsobem. Její efektivní využívání se bude žákům hodit při dalším studiu na střední či později na vysoké škole či v zaměstnání. Více info na www.ecdl.cz. Dotazy k testování a bližší informace vyřizuje Mgr. Iva Dubovči (734 169 048, dubovci.iva@zsbrve.cz)

PĚT DŮVODŮ PROČ POUŽÍVAT ECDL

 1. BUDU UMĚT EFEKTIVNĚJI PRACOVAT S POČÍTAČEM. Správné návyky a praktické dovednosti jsou klíčové pro bezpečné a efektivní využívání výpočetní techniky.
 2. JEDNODUŠE PROKÁŽU SVÉ DOVEDNOSTI. Řada zaměstnavatelů po celém světě využívá, uznává nebo zohledňuje ECDL certifikáty.
 3. ZÍSKÁM PŘENOSITELNÉ KOMPETENCE. V případě ztráty zaměstnání jsou šance na nalezení nového uplatnění výrazně vyšší.
 4. PŘIZPŮSOBÍM SVŮJ ZNALOSTNÍ PROFIL. Vzdělávání i zkoušky je možné upravit pro potřeby budoucího zaměstnavatele.
 5. ZÍSKÁM ECDL CERTIFIKÁT. Mezinárodní doklad často vyžadovaný na trhu práce i při dalším vzdělávání.

Základní moduly ECDL / ICDL:

Základní moduly se zabývají výhradně přenositelnými digitálními kompetencemi, tj. takovými digitálními znalostmi a dovednostmi, které úzce souvisí s pojmem digitální gramotnost. Základní moduly patří mezi mírně obtížné moduly a jsou nejčastěji využívány širokou veřejností, základními a netechnicky orientovanými středními školami, případně státem v oblasti služeb zaměstnanosti.

 • Základy práce s počítačem a internetem
 • Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
 • Spolupráce a výměna informací na internetu
 • Bezpečné používání informačních technologií
 • Základy práce s internetem a komunikace
 • Základy práce s aplikacemi
 • Práce s tabulkami
 • Zpracování textu
 • Základy práce s počítačem a správa souborů
 • Prezentace
 • Úpravy digitálních obrázků

O konceptu ECDL / ICDL

Původem evropský projekt ECDL (European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je koncept mezinárodně označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.