V prosinci 2020 získala naše škola akreditaci testovacího střediska ECDL / ICDL. 

  

ECDL - DOVEDNOSTI, KTERÉ VÁM OTEVŘOU CESTU K LEPŠÍ BUDOUCNOSTI.

ECDL naučí žáky používat výpočetní techniku bezpečně a správným způsobem. Její efektivní využívání se bude žákům hodit při dalším studiu na střední či později na vysoké škole či v zaměstnání. Více info na www.ecdl.cz. Dotazy k testování a bližší informace vyřizuje Mgr. Iva Dubovči (734 169 048, dubovci.iva@zsbrve.cz)

PĚT DŮVODŮ PROČ POUŽÍVAT ECDL

 1. BUDU UMĚT EFEKTIVNĚJI PRACOVAT S POČÍTAČEM. Správné návyky a praktické dovednosti jsou klíčové pro bezpečné a efektivní využívání výpočetní techniky.
 2. JEDNODUŠE PROKÁŽU SVÉ DOVEDNOSTI. Řada zaměstnavatelů po celém světě využívá, uznává nebo zohledňuje ECDL certifikáty.
 3. ZÍSKÁM PŘENOSITELNÉ KOMPETENCE. V případě ztráty zaměstnání jsou šance na nalezení nového uplatnění výrazně vyšší.
 4. PŘIZPŮSOBÍM SVŮJ ZNALOSTNÍ PROFIL. Vzdělávání i zkoušky je možné upravit pro potřeby budoucího zaměstnavatele.
 5. ZÍSKÁM ECDL CERTIFIKÁT. Mezinárodní doklad často vyžadovaný na trhu práce i při dalším vzdělávání.

Základní moduly ECDL / ICDL:

Základní moduly se zabývají výhradně přenositelnými digitálními kompetencemi, tj. takovými digitálními znalostmi a dovednostmi, které úzce souvisí s pojmem digitální gramotnost. Základní moduly patří mezi mírně obtížné moduly a jsou nejčastěji využívány širokou veřejností, základními a netechnicky orientovanými středními školami, případně státem v oblasti služeb zaměstnanosti.

 • Základy práce s počítačem a internetem
 • Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
 • Spolupráce a výměna informací na internetu
 • Bezpečné používání informačních technologií
 • Základy práce s internetem a komunikace
 • Základy práce s aplikacemi
 • Práce s tabulkami
 • Zpracování textu
 • Základy práce s počítačem a správa souborů
 • Prezentace
 • Úpravy digitálních obrázků

O konceptu ECDL / ICDL

Původem evropský projekt ECDL (European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je koncept mezinárodně označován zkratkou ICDL (International Certification of Digital Literacy).

Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

Umělá inteligence - doporučení k AI

Vstoupili jsme do éry rapidní digitalizace, která výrazně ovlivňuje práci, život i vzdělávání. Umělá inteligence (artificial intelligence neboli AI) vnesla do vzdělávání nová témata, mimo jiné za pomoci nových nástrojů umožňujících generovat text, obrázky, videa či hudbu. Takzvaná generativní AI zásadně proměňuje požadavky na výuku i její možnosti.

Zahrnutí AI do každodenního školního života přináší řadu příležitostí. Její správné využití může usnadnit práci učitelům, vytvořit žákům aktivity a materiály střižené na míru a podpořit je tam, kde je to třeba. Dovoluje tak lépe rozvíjet potenciál všech žáků a připravit je na budoucnost.

Umělá inteligence ale přináší i výzvy: Rychlý vývoj, etická dilemata, ochrana soukromí a další problémy dneška vedou k hledání rovnováhy mezi využíváním technologií a rozvojem nadčasových, pro život důležitých, dovedností.

Doporučení NPI pro rodiče [PDF] a žáky [PDF].