Zvláštní zápis do 1. třídy - z důvodu absolutního naplnění nemůžeme přijmout žádné dítě

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání

ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ve znění novely č. 20/2023 Sb.

 

Ředitel základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových 866 oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
 • Termín zápisu: 1. 6. 2023 – 13.00h – 18.00h
 • Místo zápisu: kancelář zástupkyně ředitele školy
 • Předpokládaný počet přijímaných žáků: 5 (2. – 4. třída) Z DŮVODU ABSOLUTNÍHO NAPLNĚNÍ NEMŮŽEME DO 1. ROČNÍKU PŘIJMOUT ŽÁDNÉ DÍTĚ.

Organizace zápisu 

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 2. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – bude připravena na místě,
  2. vízový doklad dítěte,
  3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

 V Pardubicích dne 19. 5. 2023
Mgr. Leoš Šebela, MBA
ředitel školy