Změny v MHD v důsledku uzavření mostu Kpt. Bartoše

Uzavření mostu Kpt. Bartoše pro vozy MHD od 6. 2. 2023 – Změny v jízdních řádech

Vážení cestující,

z důvodu nově stanoveného omezení únosnosti mostu M104 v ul. Kpt. Bartoše dochází od pondělí 6. února 2023 k následujícím změnám v linkovém vedení:

  • linka 2 – obousměrně vedena mimo Hlavní nádraží. Spoje ve směru od Zámečku pojedou ze zast. Krajský úřad přes zast. Třída Míru a Masarykovo náměstí (st. 1) a dále přes Stavařov na konečnou Polabiny,točna. Spoje ve směru od Polabin pojedou přes Stavařov na zast. Sukova a dále ve své trase.
  • linka 6 – spoje do a z Rosic budou ze zast. Hlavní nádraží vedeny po objízdné trase ul. Nádražní (silnice I/37 - "Hradubická") do zast. Rosice, pošta a dále ve své trase.
  • linka 7 – ukončí svou jízdu na zast. Hlavní nádraží.
  • linka 13 – obousměrně vedena mimo Hlavní nádraží. Spoje ve směru od Dubiny pojedou ze zast. Krajský úřad přes zast. Třída Míru a Masarykovo náměstí (st. 1) a dále přes Stavařov a zast. Polabiny, Okrajová na konečnou Ohrazenice, točna. Spoje ve směru od Ohrazenic pojedou přes zast. Polabiny, Sluneční a Stavařov na zast. Sukova a dále ve své trase.
  • linka 18 – obousměrně vedena po objízdné trase ul. Nádražní (silnice I/37 - "Hradubická") do Polabin, zastaví i na zast. Kréta, ze zast. Polabiny, Okrajová dále ve své trase.
  • linka 27 – ve směru ke Zdravotnické škole bude celodenně vedena přes zast. Masarykovo náměstí a Náměstí Republiky (tedy mimo třídu Míru).
  • linka 99 – ze zast. Hlavní nádraží vedena obousměrně po objízdné trase ul. Nádražní (silnice I/37 - "Hradubická") do Polabin, zastaví i na zast. Kréta, ze zast. Polabiny, Okrajová dále ve své trase.
  • linka 910 (spoj pro Školu Svítání) – místo zastávky Polabiny, Kpt.Bartoše obslouží zastávku Kréta.

Na objízdné trase ulicí Nádražní nebudou spoje obsluhovat zastávku Albert HM.

Pro obsluhu zastávek Polabiny, Lidická a Polabiny, Kpt. Bartoše bude zavedena okružní linka 902, která bude vedena v trase Hlavní nádraží – Polabiny, Kpt. Bartoše  –  Polabiny, Okrajová – Polabiny, točna – Bělehradská – Polabiny, Kpt. Bartoše – Hlavní nádraží. Špičkový interval na lince 10 minut, provoz na této lince bude zajištěn nízkokapacitním vozidlem. Na této lince bude cestujícím umožněna bezplatná přeprava.

Provozována bude i linka 906, která v časech školní dojížďky propojí Rosice a Polabiny (Rosice, točna – Polabiny, Lidická).

Uvedené změny budou v platnosti do odvolání.

Uzavření mostu Kpt. Bartoše pro vozy MHD od 6. 2. 2023 – mimořádná linka