Zájezd do Velké Británie pro žáky 2. stupně

V termínu od 26. až 30. 4. 2024 (5 dní / 2 noci) se uskuteční zájezd do Anglie pro žáky 2. stupně. 

PROGRAM

 • 1. den – ráno odjezd od školy, přejezd SRN, Belgie a dále do francouzského Calais, přeprava trajektem/tunelem do Doveru
 • 2. den – přejezd do Londýna, pěší prohlídka: London Eye, Whitehall, Big Ben, Parlament, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Burlingtonova arkáda, náměstí Piccadilly, Trafalgarské náměstí, muzeum Mme Tussaud´s, večer ubytování v hotelu IBIS, večeře, nocleh
 • 3. den – snídaně, výlet za krásami a tradicí Kentu: Rochester – středověké sídlo na řece Medway (hrad, zbytky městského opevnění), fakult. muzeum či katedrála, dále přímořské městečko a přístav Sheerness, návrat na večeři a nocleh do hotelu IBIS
 • 4. den – snídaně, odjezd do City – Tower Bridge, pevnost Tower, prohlídka City, katedrála sv. Pavla, Monument, odpoledne lodí do Greenwiche, Greenwichský přístav (Cutty Sark), procházka parkem k nultému poledníku a k hvězdárně, navečer odjezd do Doveru, přeprava trajektem/tunelem do Calais
 • 5. den – transit přes Francii, Belgii, Německo, návrat odpoledne

PROPOZICE

 • Ubytování: 2x 2 až 3lůžkové pokoje hotelu IBIS se snídaní
 • Večeře: 2x fakultativní příplatek 300 Kč/jednochodová večeře
 • Doprava: autobusová 
 • Fakult. pojištění: Union pojišťovna – balíček A30 Pandemic
 • Cena: 10.900,- Kč/os. do 18 let (+ 2x fakult. příplatek 300 Kč/jednochodová večeře)
 • Přeprava zavazadel: účastníci zájezdu zvolí menší kufr či tašku, ne krosny s konstrukcí

více info poskytne vedoucí akce paní učitelka P. Kulhánková (kulhankova.petra@zsbrve.cz)