Stanovisko školy ke stávce

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

V PONDĚLÍ 27. LISTOPADU se naše škola PŘIPOJÍ KE STÁVCE vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

K tomuto rozhodnutí nás vede rychle se snižující úroveň vzdělávání v České republice. V posledních dvou letech přišly do škol desítky žáků - cizinců bez znalosti českého jazyka. V naší škole tvoří cca 11 % všech žáků. Ve třídách máme také velký počet inkludovaných žáků se sníženými (zejména) rozumovými schopnostmi a žáků s poruchami chování se kterými pracují právě asistentky pedagoga. Snižováním finančních prostředků do rezortu školství nevyhnutelně dojde ke snížení počtu asistentů pedagoga. Bez jejich dopomoci není možné kvalitně vzdělávat v jedné třídě děti s různými podpůrnými opatřeními, žáky - cizince, případně další žáky s jinými omezeními. Kde je prostor pro nadané či talentované děti, kde je prostor pro inovativní výuku?

V neposlední řadě se má také snížit počet vyučovaných hodin, takže při výuce českého jazyka, matematiky a cizích jazyků budou žáci pracovat ve velkých skupinách (až 24, bez možnosti dalšího dělení). Jako zcela likvidační považujeme předkládaný návrh změny financování pro málotřídní školy v malých obcích republiky.

Zredukovaný má být také stávající počet nepedagogických pracovníků, tedy školníků, pracovníků úklidu, kuchařek ve školní jídelně, administrativních pracovníků, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů a psychologů.

Vládou navrhované změny financování pro následují školní rok, dle našeho názoru, významnou měrou negativně ovlivní kvalitu výchovně vzdělávacího procesu nejen v naší škole. Chceme udržet úroveň vzdělávání, aby naše děti měly dostatečné znalosti a dovednosti a byly kvalitně a smysluplně připravené pro další život.

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, pevně věříme, že všechny výše uvedené důvody pro stávku pochopíte a vyjádříte nám svou podporu. Cílem této stávky je minimálně zachování stávajících podmínek vzdělávání, a NIKOLIV pouze zvýšení platů učitelů, jak je velmi často deklarováno v masmédiích.

 Děkujeme Vám za pochopení,

zaměstnanci Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových 866