Sportovní park Pardubice 2024

  • Termín: 3. srpna – 11. srpna 2024
  • Cena dotované karty pro ZŠ a MŠ: 60 Kč (plná cena je 120,- Kč)
  • Maximální počet karet: 1 žák/ žákyně 4 ks

Do 13. 5. 2024 třídnímu učiteli nahlásit počet hracích karet a předat finanční částku. Distribuce karet bude v první polovině června.

Definice Hrací karty: Karta umožňuje aktivní zapojení a sportování držitele na stanovištích. Po absolvování návštěvník obdrží diplom a případně při všech stanovištích i medaili. Dále hrací karta slouží jako benefitní na další akce či slevy u partnerů.

Vše na stránkách www.sportovnipark.cz