Přijatí žáci do ŠD

Do školní družiny na školní rok 2023-2024 budou přijati všichni žáci 1. a 2. ročníků. Žáci 3. ročníků budou přijati zatím pouze ti narozeni v roce 2015, ostatní případně až dle volné kapacity družiny v měsíci září.

Petra Dvořáčková, vedoucí vychovatelka ŠD