Повідомлення про спеціальний реєстрацій у початкової освіти у 2022/2023

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАПИС ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY Z UKRAJINY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Ředitel Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových 866 Mgr. Leoš Šebela, MBA, oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

 • 15. 6. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin v kanceláři zástupce ředitele školy

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

Předpokládaný počet přijímaných dětí do 1. ročníku: 6

Organizace zápisu

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vyplní ve škole),
  2. vízový doklad dítěte,
  3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
 4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:
 • Bydliště ve spádovém obvodu školy
 • Starší sourozenec ve škole

V Pardubicích dne 1. 6. 2022, Mgr. Leoš Šebela, MBA

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ У ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ ВІДПОВІДНО § 2 АКТУ No 67/2022 СБ. (ЛЕКС УКРАЇНА ОСВІТА)

Директор школи Пардубіце, Двоюрідні брати Веверкови 866 Mgr. Леош Шебела, MBA оголошує місце та час спеціальної реєстрації відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до базової освіти на 2022/23 навчальний рік:

15. 6. 2022 р. від 2 до 6 п.m. в кабінеті заступника керівника школи

Цей спеціальний в'їзд призначений лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні або яким надано візу на перебування понад 90 днів з метою толерантності до перебування в Чехії.

Доказ надається за допомогою візової наклейки або в'їзду, що надає тимчасовий захист.

Очікувана кількість прийнятих дітей до 1- го року: 6

Організація зарахування

1. Про допуск подається законний представник за законодавством України або законний представник за чеським законодавством.

2. Законний представник зобов'язаний зареєструвати дитину, яка перебуває в Чеській Республіці більше 3 місяців і яка досягла 31 серпня 2022 року 6 років на першому курсі базової освіти в 2022/23 навчальному році. Якщо законний представник просить перенести початок обов'язкового відвідування школи, необхідно задокументувати рекомендовану оцінку відповідної шкільної консультативної установи та лікаря-спеціаліста чи клінічного психолога.

3. Законні представники зобов'язані подати такі документи:

(а) заява про вступ до базової освіти (Заповнені в школі)

(b) візовий документ дитини (для неособистих заяв, копія документа повинна бути подана та подана);

(c) документ, що дає право представляти дитину.

4. Директор школи приймає рішення про вступ до базової освіти за встановленими критеріями:

Проживання на території школи

Старший брат і сестра в школі

У Пардубіце 1 червня 2022 р

Директор школи Mgr. Леош Шебела, MBA

Шкільний округ

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866

 

Вулиця

 • Jindřišská
 • Jiráskova
 • Jiřího z Poděbrad
 • Jungmannova
 • K Polabinám
 • K Vápence
 • Karla IV.
 • Klášterní
 • Komenského náměstí
 • Kostelní
 • kpt. Bartoše
 • kpt. Jaroše
 • Labská
 • Macanova
 • Malá
 • Masarykovo náměstí
 • Na Hrádku
 • Na Třísle
 • nábřeží Závodu míru
 • náměstí Čs. legií
 • náměstí Jana Pernera
 • náměstí Republiky
 • Nerudova
 • Palackého třída
 • Pernerova
 • Pernštýnská
 • Pernštýnské náměstí
 • Pod Sklípky
 • Příhrádek
 • Sladkovského
 • Smetanovo náměstí
 • Smilova
 • Sukova třída
 • Svaté Anežky České
 • Štefánikova
 • Štolbova
 • třída Míru
 • Tylova
 • Tyršovo nábřeží
 • U Divadla
 • U Husova sboru
 • U Marka
 • U Stadionu
 • U Trojice
 • Wernerovo nábřeží
 • Za Pasáží
 • Zámecká
 • Zámek
 • Zelenobranská
 • Žitná