PF 2023

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy,

dovolte mi, abych vám popřál za celý kolektiv zaměstnanců školy pohodové Vánoce a do nového roku 2023 hlavně pevné zdraví.

Leoš Šebela, ředitel školy