Parkování před školou

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

níže předávám informaci a žádost z Mětského obvodu Pardubice I ohledně parkování před školou.

Odbor dopravy při Magistrátu města Pardubic změnil v průběhu měsíce září režim parkování na Třídě Míru u Paláce Magnum tak, aby umožnil parkování rodičům dětí navštěvujících naši školu. Parkovat na tomto místě je možné ve dnech školního vyučování mezi 6:00 – 8:30 hodin a 11:30 – 13:00 hodin, a to po dobu 15ti minut zdarma.  

Úřad městského obvodu Pardubice I Vás žádá o využívání této možnosti parkování, neboť vjíždějící vozy ke škole způsobují dopravní komplikace a parkováním se často dopouštějí dopravních přestupků, na které se městská policie v brzké době zaměří.

Leoš Šebela, ředitel školy