Otevření nového hudebního a výtvarného ateliéru

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

dovolujeme si vás informovat, že jsme ve spolupráci se spolkem rodičů otevřeli v průběhu měsíců září a října tohoto roku dvě nové odborné učebny pro naše žáky - hudební ateliér a výtvarný ateliér. Celkové náklady na obě učebny činí cca 1.4 mil. Kč. Zrekonstruovány byly podlahy, elektroinstalace, sádrokartony, osvětelení, pořízen byl nový nábytek na míru, zakoupili jsme také zcela nové pomůcky, které splňují nejvyšší nároky kladené na komplexní výuku předmětů hudební výchova a výtvarná výchova. Samozřejmostí je také tematická výzdoba v obou učebnách.

Na realizaci obou učeben se spolek rodičů podílel částkou cca 450 tisíc Kč. Finance spolku rodičů jsou tvořeny vaším příspěvkem (350 Kč na žáka / 200 Kč na každého dalšího sourozence) a dále výtěžky ze sběrových akcí či případnými sponzorskými dary. Děkujeme za podporu. Rádi vás uvítáme na prohlídce při dnech otevřených dveří, které chystáme na 2. února resp. 16. března 2022.