Seznam kroužků

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2023 - 2024

Přihlašování na zájmové kroužky bylo ukončeno 25.9.2023.

Zájmové kroužky VAŘENÍ, KERAMIKA, ANGLICKÝ KLUBÍK, ATLETIKA, FLORBAL (1. - 4. tř.) a ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM (3. a 4. TŘÍDA) JSOU PLNĚ OBSAZENY! 

Kroužky Fotografický, Taneční SelectDance pro 6. - í. ročník a Mámem rádi přírodu NEBUDOU PRO MALÝ ZÁJEM OTEVŘENY.

 • Máme rádi přírodu 4. - 8. tř. (po 14,15 - 15,15) - Mgr. Lukáčová Martina, Ing. Čiháková Kristýna (660,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí na 1. hodině lektorkám, na II. pololetí dle informací od lektorek. Pozorování  přírody, badatelské pokusy, přírodovědné hry, vyrábění (budky, krmítka, hmyzí hotel, domeček pro škvory, model školní zahrady, senzorický chodníček).
 • Taneční SelectDance 6. - 9. tř. (po 13,50 - 14,50) (1500,- Kč na pololetí, platba dle instrukcí taneční školy) - SelectDance vyučuje několik tanečních stylů - streetdance, jazzdance, hiphop, contemporary a další. Více informací, přihlášky a videa najdete na https://www.selectdance.cz/kurzy/19/0
 • Taneční SelectDance 1. - 5. tř. (po 15,00 - 16,00) (1500,- Kč na pololetí, platba dle instrukcí taneční školy) - SelectDance vyučuje několik tanečních stylů - streetdance, jazzdance, hiphop, contemporary a další. Více informací, přihlášky a videa najdete na https://www.selectdance.cz/kurzy/19/0
 • Vědecké pokusy 1. - 5. tř. (po 15,00 - 16,00) (1490,- Kč bezhotovostně na pololetí, platba dle instrukcí "Veselé vědy"). To nejlepší z přírodních věd zábavně a hravě! Letos si zahrajeme na vědecký tým lékařů. Prozkoumáme technologie výroby potravin a proměníme se v projektanty velkých staveb. Zajímavé principy fyziky se naučíme při výrobě jednoduchých vědeckých hraček. Každý vlastnoručně! Podrobné informace, náplň kroužku a přihlášky najdete na stránkách https://www.veselaveda.cz
 • Florbal 1. - 4. tř. (po 15,00 - 15,55) - Mgr. Šebela Leoš (600,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) - na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora. Žáci potřebují na kroužek vlastní florbalovou hůl, sportovní oblečení, sportovní obuv na tkaničky, lahev s pitím.
 • Florbal 5. - 9. tř. (po 16,00 - 16,55) - Mgr. Šebela Leoš (600,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) - na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora. Žáci potřebují na kroužek vlastní florbalovou hůl, sportovní oblečení, sportovní obuv na tkaničky, lahev s pitím.
 • Keramika 1. - 9. tř. (po 13,30 - 15,00)Mgr. Abrahamová Leona (2100,-Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Na keramickém kroužku si děti osvojí základní znalosti o hlíně, sušení a konečné fázi barvení (engobami, barvítky či glazováním). Využijí veškeré pomůcky, kterými je keramická dílna plně vybavena. Naučí se techniku modelování z plátů, z válečků a techniku vymačkávání z hroudy. Děti mají možnost vyrábět podle předem připraveného vzoru nebo zapojit vlastní fantazii. Maximální počet žáků je 15.
 • Šikovné ruce 1. - 5. tř. (út 15,00 - 16,25) - DDM Alfa (900,- Kč na pololetí, bezhotovostně, platba dle instrukcí DDM Alfa), variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi. Oblíbený kroužek Šikovné ruce bude i v dalším roce prostorem pro šikovné děti, které rády vytváří něco nového, ať již z papíru, z přírodních materiálů nebo z čehokoliv netradičního a to za použití tradičních i netradičních technik. Přihlášky najdete na webových stránkách https://delta.ddmalfa.cz/krouzky
 • Angličtina s rodilým mluvčím 3. - 4. tř. - pouze nedružinové děti (út 13,15 - 14,15) - (900,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí platba Mgr. Petře Tomáškové, na II. pololetí dle informací lektora. Kroužek bude probíhat přihlásí-li se 8 žáků. Maximální počet žáků je 12.
 • Angličtina s rodilým mluvčím 5. - 6. tř. (út 14,30 - 15,30) - (900,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí platba Mgr. Petře Tomáškové, na II. pololetí dle informací lektora. Kroužek bude probíhat přihlásí-li se 8 žáků. Maximální počet žáků je 12.
 • Vaření 3. - 9. tř. (st 13,30 - 15,30) - Holubová Petra (1800,-Kč na pololetí, platba v hotovosti)

   

  na 

  I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Kroužek bude probíhat v naší krásné cvičné kuchyňce. Po domluvě s dětmi se budeme učit vařit českou ale i zahraniční kuchyň, povídat si o stravovacích návycích a zdravém životním stylu.

   

   

 • Anglická konverzace 6. - 9. tř. (st 15,30 - 16,30) - Mgr. Nádvorníková Petra (600,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Kroužek bude probíhat přihlásí-li se 8 žáků. Maximální počet žáků je 15.
 • Dramatický kroužek 1. - 9. tř. (čt 13,30 - 15,00) - Mgr. Lambertová Dana (750,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Náplní tohoto kroužku bude divadlo, muzikály, dramatické ztvárnění pohádek, příběhů, scének apod. Hlavními prostředky dramatické výchovy jsou lidský hlas a lidské tělo. Žáci se učí správným dechovým návykům, učí se rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat, vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj komunikace.
 • Historicko-cestopisný 4. - 7. tř. (čt- pouze sudý 13,45 - 14,45) - Mgr. Borovec Petr (300,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora. Vyrazíte na velké dobrodružství po naší úžasné planetě. Budete putovat a řešit velké záhady – od peruánské tajemné pouště Nazka, přes Azorské ostrovy, egyptské pyramidy až po čínskou Šanghaji. Od polárního kruhu až po jihoamerickou Amazonku a Paraguay. Videa, fotografie, knihy, časopisy, suvenýry z cest (hmotné prameny), v letních měsících toulky po záhadách Pardubic.
 • Flétna 1. - 2. tř. (čt 12,30 - 13,30) - Mgr. Michková Žaneta (600,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Obsah hodiny – dechová cvičení, uvolňovací cvičení, hudební nauka (C-Dur), hraní na nástroj. Žáci budou potřebovat flétnu (nejlépe plastovou s otočným spodním dílem - CASCHA Flötenlilli). Kroužek bude probíhat při účasti 7 a více žáků, max počet 12 žáků.
 • Anglický klubík 3. - 5. tř. (čt 15,00 - 16,00) - Mgr. Bajarová Sany (600,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Kroužek je určen pro žáky, které angličtina baví a chtějí se zdokonalit ve svých znalostech. Žáci si zvýší svou dosavadní slovní zásobu, osvojí si základní konverzační fráze a také se budou věnovat zdokonalení výslovnosti tohoto jazyka. Kroužek bude probíhat přihlásí-li se 8 žáků. Maximální počet žáků je 15.
 • Fotbal 1. - 5. tř. (čt 15,30 - 16,30)(1500,- Kč na pololetí, platba dle instrukcí fotbalové školy) - Na fotbalovém kroužku se mohou děti naučit několik základních fotbalových technických dovedností, které jsou klíčové pro rozvoj jejich schopností a radosti z tohoto sportu. Více informací, přihlášky a videa najdete na https://www.fotbalprodeti.cz/
 • Fotografický kroužek 5. - 8. tř. (čt 15,00 - 17,00) - Landsperská Kristýna (660,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí, na druhé pololetí dle instrukcí od lektorky. Žáci se seznámí s funkcemi fotoaparátu, základy kompozice - pravidly řezů, hloubkou ostrosti apod. Naučí se fotit se stativem, plátnem, nastavením světla, vyzkouší jak fotografovat osoby, krajiny, zátiší.
 • Atletika 1. - 4. tř. (pá 14,00 - 15,00) - Mgr. Šťastná (600,- Kč na pololetí, platba v hotovosti) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Žáci potřebují na kroužek sportovní oblečení, sportovní obuv na tkaničky, lahev s pitím.