Seznam kroužků a platba

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2021 - 2022 

INFORMACE O KROUŽCÍCH A PLATBY 

Elektronické přihlašování na kroužky Florbal, Vaření, Fotografický kroužek, Dramatický kroužek, Atletika a Malý kutil bylo spuštěno ve čtvrtek 16. 9. 2021 a ukončeno dne 30. 9. 2021.

Na ostatní kroužky se bylo možno přihlásit do 1. 10. 2021 pomocí odkazu uvedeného na konci informací o zájmovém kroužku.

 • Šikovné ruce 1. - 4. třída - (úterý 15,00 - 16,30) - DDM Alfa - Platba (700,- Kč) bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi. Oblíbený kroužek Šikovné ruce bude i v dalším roce prostorem pro šikovné děti, které rády vytváří něco nového, ať již z papíru, z přírodních materiálů nebo z čehokoliv netradičního a to za použití tradičních i netradičních technik. Přihlášky najdete na webových stránkách https://www.ddmalfa.cz/delta/krouzky-delta/krouzky-delta
 • Sebeobrana a judo 1. - 4. tř. (středa 15,30 - 16,30) - Daitó Ryu - Platba bezhotovostně (1200,- Kč) na pololetí na účet č. 2701184139/2010 FIO banka Var. symbol: RČ dítěte Zpráva pro příjemce: ZSBVJ jméno a příjmení dítěte. Prosíme o dodržení všech platebních instrukcí, aby byla platba řádně přiřazena ke správnému dítěti. Trenéři tohoto kroužku jsou úspěšní sportovci a edukovaní trenéři z Karlovy univerzity se zaměřením na judo s přátelským vztahem k dětem. Zajímají se o to, aby vaše dítě bylo úspěšné ve sportu jak po kondiční, technické, tak i po psychologické stránce. Do každého tréninku se snaží kombinovat všechny tyto stránky rozvoje. Trenéři děti učí na tréninku, jak sebe lépe motivovat k lepším výkonům a prožitku ze cvičení, tak aby z tréninku měly radost a bavily se tím. Cílevědomost, soustředěnost, vytrvalost, úcta k soupeři, překonávání překážek a zvyšování sebevědomí jsou základními kameny pro úspěšné zvládnutí stresu na soutěžích, ale i ve škole. Přihlášku najdete na stránkách http://daitoryu.cz/prihlaska/
 • Atletika 1. - 4. tř. (úterý 13,30 - 15,00) - Mgr. Kohoutová, Mgr. Doktor  - Platba v hotovosti (600,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Žáci potřebují na kroužek sportovní oblečení, sportovní boty na tkaničky, lahev s pitím.
 • Florbal 1. - 4. tř. (čtvrtek - 15,00 - 16,00) - Mgr. Šebela - Platba v hotovosti (450,- Kč) - na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora. 
 • Florbal 5. - 9. tř. (čtvrtek - 16,00 - 17,00) - Mgr. Šebela - Platba v hotovosti (450,- Kč) - na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora. 
 • Věda nás baví  1. - 5. tř. (pondělí - 15,00 - 16,00) - Platba (1390,- Kč) bezhotovostně na pololetí, informace k platbě budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi. Podrobné informace a náplň kroužku najdete na stránkách http://www.vedanasbavi.cz/ V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis). Přihlášky najdete na webových stránkách https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=2855&ID_roku=9&ID_semestru=1 
 • Dramatický kroužek - 1. - 9. tř. - (čtvrtek 13,30 - 15,00) - Mgr. Lambertová - Platba v hotovosti (750,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Náplní tohoto kroužku bude divadlo, muzikály, dramatické ztvárnění pohádek, příběhů, scének apod. Hlavními prostředky dramatické výchovy jsou lidský hlas a lidské tělo. Žáci se učí správným dechovým návykům, učí se rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat, vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj komunikace. 
 • Taneční kroužek SelectDance 6. - 9. tř. - (úterý 13,50 - 14,50) - Platba dle instrukcí taneční školy (1100,- Kč) na pololetíTaneční škola SelectDance vyučuje několik tanečních stylů - streetdance, jazzdance, hiphop, contemporary a další. Více informací, přihlášky a videa najdete na www.selectdance.cz
 • Taneční kroužek SelectDance 1. - 5. tř. - (úterý 15,00 - 16,00) - Platba dle instrukcí taneční školy (1100,- Kč) na pololetí - Taneční škola SelectDance vyučuje několik tanečních stylů - streetdance, jazzdance, hiphop, contemporary a další. Více informací, přihlášky a videa najdete na www.selectdance.cz 
 • Fotografický kroužek - 3. - 9. tř. (středa 15,00 - 16,00) - Landsperská K. - Platba v hotovosti (600,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Děti se naučí přemýšlet nad fotkou, její kompozicí. Naučí se výhody a nevýhody focení poloautomaticky a manuálně, poznají nezbytné základní úpravy fotek před jejich další prezentací.
 • Malý kutil - 3. - 6. tř. (pondělí 15,00 - 16,00) - Mgr. Semerádová - Platba v hotovosti (900,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Kroužek bude probíhat v nově zrekonstruované učebně školních dílen. Žáci budou pracovat s papírem, dřevem, plastem, kovem a dalším materiálem. Naučí se řezat, pilovat, pracovat s dýhou, vyzkouší si ohýbání plastů, práci se stavebnicí Merkur aj.
 • Vaření - 1. - 6. tř. – (středa 13,30 – 15,00) - Mgr. Šlechtová - Platba v hotovosti (1050,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Kroužek bude probíhat v naší krásné cvičné kuchyňce. Po domluvě s dětmi se budeme učit vařit českou, ale i zahraniční kuchyň, povídat si o stravovacích návycích a zdravém životním stylu.
 • Fotbal - 1. - 5. tř. - (pondělí 15,30 - 16,30) - Platba dle instrukcí fotbalové školy (1100,- Kč) na I. pololetí, Náplní kroužku je zlepšení všeobecné motorické činnosti dětí - sportovní všestrannost. Začlenění do kolektivu, řešení týmových úkolů a koordinace v týmu. Více informací, přihlášky a videa najdete na www.fotbalprodeti.cz