Seznam kroužků a platba

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2020 - 2021 

Na zájmové kroužky Atletika, Florbal, Kin-ball, Vaření - mladý kuchtík, Malý kutil, Dramatický kroužek, Kytara a Zdravotní cvičení se bude možné přihlašovat od 14. září přes odkaz - Přihláška na kroužky. 

Na ostatní kroužky se lze přihlásit již nyní v jednotlivých odkazech.

INFORMACE O KROUŽCÍCH A PLATBY

 • Šachy 1. - 5. tř. (DDM Alfa) - (čtvrtek 13,30 - 14,55) - Účastníci by se měli seznámit se základními pravidly hry v šachy, pokročilí by si měli zdokonalit strategii hry jednak pomocí šachových koncovek, jednak vzájemnou hrou s ostatními účastníky. Platba (550,- Kč) bezhotovostně na Platbaúčet č. 2722197/0300 na  pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi. 
 • Šikovné ruce 1. - 4. třída (DDM Alfa) - (úterý 15,00 - 16,30) - Oblíbený kroužek Šikovné ruce bude i v dalším roce prostorem pro šikovné děti, které rády vytváří něco nového, ať již z papíru, z přírodních materiálů nebo z čehokoliv netradičního a to za použití tradičních i netradičních technik. Platba (700,- Kč)  bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi.
 • Sebeobrana a judo 1. - 4. tř. (Daitó Ryu) - (pondělí 15,00 - 16,00) - Trenéři tohoto kroužku jsou úspěšní sportovci a edukovaní trenéři z Karlovy univerzity se zaměřením na judo s přátelským vztahem k dětem. Zajímají se o to, aby vaše dítě bylo úspěšné ve sportu jak po kondiční, technické, tak i po psychologické stránce. Do každého tréninku se snaží kombinovat všechny tyto stránky rozvoje. Trenéři děti učí na tréninku, jak sebe lépe motivovat k lepším výkonům a prožitku ze cvičení, tak aby z tréninku měly radost a bavily se tím. Cílevědomost, soustředěnost, vytrvalost, úcta k soupeři, překonávání překážek a zvyšování sebevědomí jsou základními kameny pro úspěšné zvládnutí stresu na soutěžích, ale i ve škole. Platba bezhotovostně (1200,- Kč) na pololetí na účet č. 250260921/0300 Var. symbol: RČ dítěte Zpráva pro příjemce: ZSBVJ jméno a příjmení dítěte. Prosíme o dodržení všech platebních instrukcí, aby byla platba řádně přiřazena ke správnému dítěti.
 • Anglická konverzace s rodilým mluvčím - Cena kurzu je 1050,- Kč za pololetí (15 výukových hodin). Kurzy zajišťuje Zkouškové centrum Cambridge English a jazyková škola Evropské Vzdělávací Centrum, s.r.o.
 • Atletika 1. - 4. tř. (Mgr. Kohoutová) - (úterý 13,30 - 15,00) - Platba v hotovosti ( 550,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky
 • Florbal 1. - 4. tř. (Mgr. Šebela) - (pondělí 15,00 - 15,55) - Platba v hotovosti (400,- Kč - pro ty, kteří byli přihlášeni v loňském roce a nebylo jim vráceno kroužkovné, doplatek 150,- Kč) na pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Florbal 5. - 9. tř. (Mgr. Šebela) - (pondělí 16,05 - 17,00) - Platba v hotovosti (400,- Kč - pro ty, kteří byli přihlášeni v loňském roce a nebylo jim vráceno kroužkovné, doplatek 150,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Kurz prezentačních dovedností 6. - 9. tř. - (D. Janeba) - (středa 14,15 - 15,45) - Platba v hotovosti (750,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora - Co jsou prezentační dovednosti? Dobrá komunikace usnadňuje navazování přátelství, komunikační dovednosti mají pozitivní vliv na sebevědomí, podle českých zaměstnavatelů bude dovednost komunikace stále důležitější. 
 • Malý kutil 3. - 5. tř. - (Mgr. Semerádová) - (pondělí 15,00 - 16,20) - Platba v hotovosti (800,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na druhé pololetí dle informací od lektorky - práce se dřevem, kartonem, plasty, dýhou, stavebnice merkur, lego...
 • Vaření - mladý kuchtík 3. - 6. tř. - (A.Ovčariková) - (středa 15,30 - 16,50) - Platba v hotovosti (900 ,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na druhé pololetí dle informací od lektorky. Praktické vaření teplé a studené kuchyně přiměřené věku dětí s přihlédnutím na sezónní nabídku lokálních surovin. V kroužku Vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Během přípravy jídel se naučí bezpečně používat nůž či sporák a pečící troubu. Seznámí se s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy. Také se dozví zajímavé informace o skladbě potravin a naučí se je vhodně kombinovat. Seznámí se s novými nebo netradičními surovinami. Děti budou pracovat ve skupině i samostatně. Tento kroužek podpoří u dětí kreativitu, fantazii a snad i chuť pomáhat rodičům doma při vaření. 
 • Kin-ball 4. - 9. tř. (Mgr. Lukáčová) - (středa 14,00 - 15,00) - Platba v hotovosti (400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky
 • Věda nás baví  1. - 5. tř. - (pondělí 15,00 - 16,00) - podrobné informace a náplň kroužku najdete na stránkách http://www.vedanasbavi.cz/ - V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis). Platba (1290,- Kč) bezhotovostně na pololetí, informace k platbě budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi.
 • Dramatický kroužek - 1. - 9. tř. (Mgr. Lambertová) - (čtvrtek 13,30 - 15,00)  Platba v hotovosti (700,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky - náplní tohoto kroužku bude divadlo, muzikály, dramatické ztvárnění pohádek, příběhů, scének apod. Hlavními prostředky dramatické výchovy jsou lidský hlas a lidské tělo. Žáci se učí správným dechovým návykům, učí se rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat, vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj komunikace.
 • Kytara 1. - 9. tř.  (R. Novák) - (pondělí - 13,30 - 14,15) - individuální pro nedružinové děti -  v hotovosti (2100,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora 
 • Kytara 1. - 9. tř.  (R. Novák) - (pondělí- 14,15 - 15,00) - skupinová pro nedružinové děti - v hotovosti (1400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora 
 • Kytara 1. - 9. tř.  (R. Novák) -  (pondělí 15,00 - 15,45) - skupinová pro všechny děti - v hotovosti (1400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora 
 • Taneční kroužek SelectDance 6. - 9. tř. - (středa 14,00 - 14,55) - Platba dle instrukcí taneční školy (1000,- Kč) na I. pololetíTaneční škola SelectDance vyučuje několik tanečních stylů - streetdance, jazzdance, hiphop, contemporary a další. Více informací, přihlášky a videa najdete na www.selectdance.cz  
 • Taneční kroužek SelectDance 1. - 5. tř. - (středa 15,00 - 15,55) - Platba dle instrukcí taneční školy (1000,- Kč) na I.pololetí - Taneční škola SelectDance vyučuje několik tanečních stylů - streetdance, jazzdance, hiphop, contemporary a další. Více informací, přihlášky a videa najdete na www.selectdance.cz 
 • Zdravotní cvičení - 1. - 4. tř. (M. Žďárková) - (středa 15,00 - 15,55) - Platba bezhotovostně (1300,- Kč) na pololetí na účet č. 2801744535/2010. Var.symbol: RČ dítěte. Zpráva pro příjemce: ZSBVJ jméno a příjmení dítěte. Prosíme o dodržení všech platebních instrukcí, aby byla platba řádně přiřazena ke správnému dítěti. Částku uhradit od 5. 10. nejpozději do 18.10.2020 Lekce jsou vedeny zkušeným fyzioterapeutem. Děti se zde naučí vnímat svoje tělo, budou trénovat koordinaci pohybů, rovnováhu a držení těla. Cvičení je vhodné pro všechny děti jako prevence, pro děti s plochou nohou, vyklenutým bříškem, odstátými lopatkami jako terapie. Nebo pro aktivní sportovce jako kompenzace jednostranné sportovní zátěže. Zábavnou formou pomocí básniček budeme rozvíjet sestavu cvičení, tím trénovat pohybovou paměť, přechody při cvičení, stínování pohybu a cvičení v kolektivu. Vše probíhá hravou formou a klademe důraz na přátelské a nestresující prostředí, abychom v dětech probudili pozitivní přístup k pohybu.
 • Zdravotní cvičení - 5. - 9. tř. (M. Žďárková) - (středa 16,00 - 16,55)Platba bezhotovostně (1300,- Kč) na pololetí na účet č. 2801744535/2010. Var.symbol: RČ dítěte. Zpráva pro příjemce: ZSBVJ jméno a příjmení dítěte. Prosíme o dodržení všech platebních instrukcí, aby byla platba řádně přiřazena ke správnému dítěti. Částku uhradit od 5. 10. nejpozději do 18.10.2020 Lekce jsou vedeny zkušeným fyzioterapeutem a jsou vhodné pro děti s vadným držením těla nebo pro děti, které nemají dostatek pohybové aktivity. Cvičení je prevencí problémů pohybového ústrojí a zároveň kompenzují často nevyváženou aktivitu svalstva u dětí zatížených jednostrannou aktivitou. Budeme se zaměřovat na zlepšení koordinace pohybu a orientace v prostoru pro zkvalitnění pohybu.