Seznam kroužků a platba

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2022 - 2023

 

Díky prudkému nárůstu cen energií (a potravin v případě kroužku vaření) jsme byli nuceni zvýšit ceny kroužků pořádaných školou.

  • Atletika 1. - 4. tř. (út 13,30 - 15,00) - Mgr. Kohoutová (platba v hotovosti 600,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Žáci potřebují na kroužek sportovní oblečení, sportovní obuv na tkaničky, lahev s pitím.
  • Florbal 1. - 4. tř. (čt 15,00 - 15,55) - Mgr. Šebela (platba v hotovosti 600,- Kč) - na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora. Žáci potřebují na kroužek vlastní florbalovou hůl, sportovní oblečení, sportovní obuv na tkaničky, lahev s pitím.
  • Florbal 5. - 9. tř. (čt 16,00 - 16,55) - Mgr. Šebela (platba v hotovosti 600,- Kč) - na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora. Žáci potřebují na kroužek vlastní florbalovou hůl, sportovní oblečení, sportovní obuv na tkaničky, lahev s pitím.
  • Dramatický kroužek 1. - 9. tř. (út 13,30 - 15,00) - Mgr. Lambertová (platba v hotovosti 750,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Náplní tohoto kroužku bude divadlo, muzikály, dramatické ztvárnění pohádek, příběhů, scének apod. Hlavními prostředky dramatické výchovy jsou lidský hlas a lidské tělo. Žáci se učí správným dechovým návykům, učí se rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat, vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj komunikace. 
  • Keramika 1. - 9. tř. (st 13,30 - 15,00)Kovářová Zuzana (platba v hotovosti 2.100,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. 
  • Šikovné ruce 1. - 5. tř. (út 15,00 - 16,30) - DDM Alfa (750,- Kč bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí), variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi. Oblíbený kroužek Šikovné ruce bude i v dalším roce prostorem pro šikovné děti, které rády vytváří něco nového, ať již z papíru, z přírodních materiálů nebo z čehokoliv netradičního a to za použití tradičních i netradičních technik. Přihlášky najdete na webových stránkách DDM ALFA Pardubice
  • Taneční SelectDance 1. - 5. tř. (út 15,00 - 16,00) (1500,- Kč na pololetí, platba dle instrukcí taneční školy) - SelectDance vyučuje několik tanečních stylů - streetdance, jazzdance, hiphop, contemporary a další. Více informací, přihlášky a videa najdete na https://www.selectdance.cz/kurz/165
  • Vaření 3. - 9. tř. (st 13,30 - 15,00) - Mgr. Šlechtová (platba v hotovosti 1.800,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky. Kroužek bude probíhat v naší krásné cvičné kuchyňce. Po domluvě s dětmi se budeme učit vařit českou ale i zahraniční kuchyň, povídat si o stravovacích návycích a zdravém životním stylu.
  • Věda nás baví 1. - 5. tř. (po 15,00 - 16,00) (1.245,- Kč bezhotovostně na pololetí), informace k platbě budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi. Podrobné informace a náplň kroužku najdete na stránkách http://www.vedanasbavi.cz/ V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis). Přihlášky najdete na webových stránkách Přihláška na kroužek ZŠ Bratranců Veverkových (vedanasbavi.cz)