Seznam kroužků a platba

INFORMACE O KROUŽCÍCH A PLATBY

 • Šachy 1. - 5. tř. (DDM Alfa)(úterý 13,30 - 14,55) - Účastníci by se měli seznámit se základními pravidly hry v šachy, pokročilí by si měli zdokonalit strategii hry jednak pomocí šachových koncovek, jednak vzájemnou hrou s ostatními účastníky. Platba (550,- Kč) bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na  pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Fit Dance 1. - 5. tř. (DDM Alfa)(úterý 15,00 - 15,55) - Kroužek Fit Dance kombinuje taneční prvky Aerobicu, Zumby, Fit Jazzu, latinsko amerických tanců a kondičního cvičení do rychlého a svižného tempa pro skvělé cvičení a zážitek z tance. V tom to kroužku se fantazii meze nekladou a je jen na účastnících jaký rytmus si zvolí. Vše ale bude jedna velká taneční zábava. Platba (600,- Kč) bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí,  variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Šikovné ruce 1. - 4. třída (DDM Alfa)(úterý 15,00 - 16,30) - Oblíbený kroužek Šikovné ruce bude i v dalším roce prostorem pro šikovné děti, které rády vytváří něco nového, ať již z papíru, z přírodních materiálů nebo z čehokoliv netradičního a to za použití tradičních i netradičních technik. Platba (700,- Kč)  bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Sebeobrana a judo 1. - 4. tř. (Daitó Ryu) - (čtvrtek 15,00 - 16,00) - Trenéři tohoto kroužku jsou úspěšní sportovci a edukovaní trenéři z Karlovy univerzity se zaměřením na judo s přátelským vztahem k dětem. Zajímají se o to, aby vaše dítě bylo úspěšné ve sportu jak po kondiční, technické, tak i po psychologické stránce. Do každého tréninku se snaží kombinovat všechny tyto stránky rozvoje. Trenéři děti učí na tréninku, jak sebe lépe motivovat k lepším výkonům a prožitku ze cvičení, tak aby z tréninku měly radost a bavily se tím. Cílevědomost, soustředěnost, vytrvalost, úcta k soupeři, překonávání překážek a zvyšování sebevědomí jsou základními kameny pro úspěšné zvládnutí stresu na soutěžích, ale i ve škole. Platba bezhotovostně (1200,- Kč) na pololetí na účet č. 250260921/0300 Var.symbol: RČ dítěte Zpráva pro příjemce: ZSBVJ jméno a příjmení dítěte. Prosíme o dodržení všech platebních instrukcí, aby byla platba řádně přiřazena ke správnému dítěti.
 • Atletika 1. - 4. tř. (Mgr. Kohoutová) - (úterý 13,30 - 15,00) - Platba v hotovosti ( 550,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky
 • Florbal 1. - 4. tř. (Mgr. Šebela) - (pondělí 15,00 - 15,55) - Platba v hotovosti (400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Florbal 5. - 9. tř. (Mgr. Šebela) - (pondělí 16,05 - 17,00) - Platba v hotovosti (400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Vaření - mladý kuchtík  (3. - 6. třída) - (Alena Ovčariková) - (středa 15,30 - 16,50) - Praktické vaření teplé a studené kuchyně přiměřené věku dětí s přihlédnutím na sezónní nabídku lokálních surovin. V kroužku Vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Během přípravy jídel se naučí bezpečně používat nůž či sporák a pečící troubu. Seznámí se s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy. Také se dozví zajímavé informace o skladbě potravin a naučí se je vhodně kombinovat. Seznámí se s novými nebo netradičními surovinami. Děti budou pracovat ve skupině i samostatně. Tento kroužek podpoří u dětí kreativitu, fantazii a snad i chuť pomáhat rodičům doma při vaření. Platba v hotovosti (900 ,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na druhé pololetí dle informací od lektora 
 • Kin-ball 1. - 5. tř. (Mgr. Lukáčová) - (středa 14,00 - 15,00) - Platba v hotovosti (400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Věda nás baví  1. - 5. tř. - (pondělí 15,00 - 16,00) - podrobné informace a náplň kroužku najdete na stránkách http://www.vedanasbavi.cz/ - V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis). Platba (1290,- Kč) bezhotovostně na pololetí, informace k platbě budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi.
 • Kytara 1. - 9. tř.  (Radek Novák) - (pondělí 14,15 - 15,00 skupinová výuka - pokročilí, 15,00 - 15,45 skupinová výuka - začátečníci) - Platba v hotovosti (skupinová výuka 980,- Kč) na I. a II. pololetí dle informací od lektora. 
 • Dramatický kroužek - 1. - 9. tř. (Mgr. Lambertová) - (čtvrtek 13,30 - 15,00)  Platba v hotovosti (700,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora - náplní tohoto kroužku bude divadlo, muzikály, dramatické ztvárnění pohádek, příběhů, scének apod. Hlavními prostředky dramatické výchovy jsou lidský hlas a lidské tělo. Žáci se učí správným dechovým návykům, učí se rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat, vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj komunikace.