Seznam kroužků a platba

INFORMACE O KROUŽCÍCH A PLATBY

 • Plavání (Sportsteam) - (neplavci 1. - 2 .tř. úterý a pátek 14,00 - 14,45 a plavci 1. - 4. tř. úterý a pátek 15,45 - 16,30) - na tento kroužek rodiče přihlašují své děti již od konce měsíce června 2018 a to pouze elektronicky na stránkách Sportsteam. Platba je (1500,- Kč pokud dítě plave jednou týdně, 2000,- Kč pokud dítě plave dvakrát týdně) na I. pololetí a to bezhotovostně viz www.sportsteam.cz
 • Šachy 1. - 5. tř. (DDM Alfa)(úterý 13,30 - 14,55) - Účastníci by se měli seznámit se základními pravidly hry v šachy, pokročilí by si měli zdokonalit strategii hry jednak pomocí šachových koncovek, jednak vzájemnou hrou s ostatními účastníky. Platba (550,- Kč) bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na  pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Fit Dance 1. - 5. tř. (DDM Alfa)(úterý 15,00 - 15,55) - Kroužek Fit Dance kombinuje taneční prvky Aerobicu, Zumby, Fit Jazzu, latinsko amerických tanců a kondičního cvičení do rychlého a svižného tempa pro skvělé cvičení a zážitek z tance. V tomto kroužku se fantazii meze nekladou a je jen na účastnících jaký rytmus si zvolí. Vše ale bude jedna velká taneční zábava. Platba (600,- Kč) bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí,  variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Šikovné ruce 1. - 4. třída (DDM Alfa)(úterý 15,00 - 16,30) - Oblíbený kroužek Šikulek bude i v dalším roce prostorem pro dívky, které rády vytváří něco nového, ať již z papíru, z přírodních materiálů nebo z čehokoliv netradičního a to za použití tradičních i netradičních technik a moderních tvořivých technik. Připravte se, že budou vznikat originální dárky, šperky, drobné doplňky pro zútulnění domova a nezapomeneme ani na tradiční výrobky k Vánocům, Velikonocům nebo k dalším významným dnům a svátkům v průběhu roku. Naše pravidelná setkání mají i druhou stránku, protože se nám podařilo vytvořit příjemnou partu, která si má vždy co říct, občas se zasmát a také můžeme společně vymyslet nějaký zajímavý projekt. Platba (700,- Kč)  bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Basketbal 1. - 5. tř. (DDM Alfa)(středa 15,00 - 16,00) -  Průpravná cvičení, seznámení s pravidly basketbalu, fyzická a technická příprava, taktika. Platba (700,- Kč) bezhotovostně na účet č. 2722197/0300 na pololetí, variabilní symboly budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi
 • Sebeobrana a judo 1. - 4. tř. (Daitó Ryu) - (čtvrtek 15,00 - 16,00) - Trenéři tohoto kroužku jsou úspěšní sportovci a edukovaní trenéři z Karlovy univerzity se zaměřením na judo s přátelským vztahem k dětem. Zajímají se o to, aby vaše dítě bylo úspěšné ve sportu jak po kondiční, technické, tak i po psychologické stránce. Do každého tréninku se snaží kombinovat všechny tyto stránky rozvoje. Trenéři děti učí na tréninku, jak sebe lépe motivovat k lepším výkonům a prožitku ze cvičení, tak aby z tréninku měly radost a bavily se tím. Cílevědomost, soustředěnost, vytrvalost, úcta k soupeři, překonávání překážek a zvyšování sebevědomí jsou základními kameny pro úspěšné zvládnutí stresu na soutěžích, ale i ve škole. Platba bezhotovostně (1000,- Kč) na pololetí na účet č. 250260921/0300 Var.symbol: RČ dítěte Zpráva pro příjemce: ZSBVJ jméno a příjmení dítěte. Prosíme o dodržení všech platebních instrukcí, aby byla platba řádně přiřazena ke správnému dítěti.
 • Atletika 1. - 4. tř. (Mgr. Kohoutová) - (úterý 13,30 - 15,00) - Platba v hotovosti ( 550,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorce, na II. pololetí dle informací od lektorky
 • Florbal 1. - 4. tř. (Mgr. Šebela) - (pondělí 15,00 - 15,55) - Platba v hotovosti (400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Florbal 5. - 9. tř. (Mgr. Šebela) - (pondělí 16,05 - 17,00) - Platba v hotovosti (400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Kin-ball 1. - 4. tř. (Mgr. Lukáčová) - (pondělí 14,00 - 15,00) - Platba v hotovosti (400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Kin-ball 5. - 9. tř. (Mgr. Lukáčová) - (středa 14,00 - 15,00) - Platba v hotovosti (400,- Kč) na I. pololetí na 1. hodině lektorovi, na II. pololetí dle informací od lektora
 • Věda nás baví  1. - 5. tř. - (pondělí 15,00 - 16,00) - podrobné informace a náplň kroužku najdete na stránkách http://www.vedanasbavi.cz/ - V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis). Platba (1290,- Kč) bezhotovostně na pololetí, informace k platbě budou zaslány koncem září na e-mail rodičů spolu s podrobnými instrukcemi.
 • Kytara 1. - 9. tř.  (Radek Novák) - (pondělí 15,00 - 15,45 skupinová výuka a  pondělí 13,30 - 14,15, 14,15 - 15,00 nebo 15,55 - 16,40 individuální výuka) - Platba v hotovosti (skupinová výuka 980,- Kč, individuální výuka, 1680,- Kč) na I. a II. pololetí dle informací od lektora.