Vychovatelé

       Vychovatelé pro školní rok 2019/2020

  • 1. oddělení – Sobotková Petra - vedoucí vychovatelka (tř. I.B, část IV.A)
  • 2. oddělení – Látová Miroslava, (tř. II.A, část III.C, IV.A)
  • 3. oddělení – Bc. Randáková Lucie (tř. II.C, část III.A, část IV.B)
  • 4. oddělení – Plecháčová Veronika, DiS. (tř. III.B, část III.A)
  • 5. oddělení – Ovčariková Alena (tř. I.C, část IV.D)
  • 6. oddělení – Mgr. Gottsteinová Nicola (tř. II.B, část III.C, IV.B)
  • 7. oddělení – Mgr. Kapustová Martina (tř. I.A, část IV.C)