Vychovatelé

      Vychovatelé pro školní rok 2018/2019

  • 1. oddělení – Sobotková Petra - vedoucí vychovatelka (tř. III. A, III. C)
  • 2. oddělení – Látová Miroslava, (tř. I. A, část III. D, IV. C)
  • 3. oddělení – Zatloukalová Vlasta (tř. I. C, část III. C)
  • 4. oddělení – Mgr. Kapustová Martina (tř. II. B, část III. B, III.C, III. D)
  • 5. oddělení – Učená Jaroslava (tř. II. C, část III. B)
  • 6. oddělení – Mgr. Virčíková Michaela (tř. I. B, část III. B)
  • 7. oddělení – Mgr. Marcelínová Olga (tř. II. A, část III. D)