Vychovatelé

       Vychovatelé pro školní rok 2023/2024

  • 1. oddělení – Dvořáčková Petra - vedoucí vychovatelka - II.B a část III.A
  • 2. oddělení – Látová Miroslava - I. A a část III.A
  • 3. oddělení – Ovčariková Alena - II. C a část III. B, C
  • 4. oddělení – Mgr. Gottsteinová Nicola - II. A a část III. B
  • 5. oddělení – Mgr. Marcelínová Olga - I. B a část III. A
  • 6. oddělení – Mgr. Karásková Marta - I. C a část III. C