Vychovatelé

       Vychovatelé pro školní rok 2021/2022

  • 1. oddělení – Dvořáčková Petra - vedoucí vychovatelka (tř. III. B, část III. A.)
  • 2. oddělení – Látová Miroslava, (tř. II. A, část III. A)
  • 3. oddělení – Bc. Randáková Lucie (tř. I.B, IV.A)
  • 4. oddělení – Mgr. Gottsteinová Nicola (tř. II.C, část III. A)
  • 5. oddělení – Ovčariková Alena (tř. I.A, část III. C)
  • 6. oddělení – Mgr. Karásková Marta (tř. II.B, část III. C)
  • 7. oddělení – Blažková Gabriela, DiS. (tř. I.C, IV. B, C)