Vychovatelé

       Vychovatelé pro školní rok 2022/2023

  • 1. oddělení – Dvořáčková Petra - vedoucí vychovatelka (tř. I. B, část IV.B)
  • 2. oddělení – Látová Miroslava, (tř. II.A, III.A)
  • 3. oddělení – Bc. Randáková Lucie (tř. II.B, III.A, část IV.B)
  • 4. oddělení – Mgr. Gottsteinová Nicola (tř. I.A, III.C)
  • 5. oddělení – Ovčariková Alena (tř. I.C, III.C, IV.C, část IV.A)
  • 6. oddělení – Mgr. Karásková Marta (tř. II.C, III.B, část IV.A)