Organizace školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019 / 2020

Přechod na čipový systém bude od 1. října 2019, do této doby bude vyzvedávání dětí probíhat standartně přes recepci a ranní družina vchodem od kostela na zazvonění!

Prodej čipů žáků přijatých do školní družiny ve školním roce 2019 / 2020 bude probíhat v kabinetě ŠD ve dnech: 

 • 25. - 26. září 2019 od 7.00 do 8.00 hodin a od 15.00 do 16.00 hodin

Přijatí žáci:

 • dle kritérií pro přijetí žáka do školní družiny jsou pro školní rok 2019 / 2020 přijati všichni přihlášení žáci I., II., III. tříd, dále žáci IV. tříd pouze do naplnění kapacity

 

ČIPY & ČIPOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ DRUŽINY od 1. října 2019

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně systému kontaktujte vedoucí vychovatelku paní Petru Sobotkovou (e-mail: sobotkova@zsbrve.cz

 Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. K vyzvednutí dítěte je potřeba čip. Čip jednoduše přiložíte k terminálu (na ranní družinu u vchodu od kostela v čase od 6.00 do 7.15, na odpolední družinu u hlavního vchodu do školy v době po vyučování do 13.30 (žáky končící výuku do 14,00), poté od 15.00 do 17.00).

 Po příchodu na ranní družinu použijete čip rodiče, pokud však dítě přichází samo, musí mít čip svůj. Terminál předá informaci vychovatelce, rodič do školy nevstupuje a dítě přijde do školní družiny č. 2.

 Při vyzvedávání z odpolední družiny terminál krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno vašeho dítěte. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně vám vychovatelka dítě pošle.

 V případě, že školní družinu navštěvují sourozenci a odchází domů ve stejný čas, stačí rodině čipy na staršího z nich, který může mladšího sourozence vyzvednout - pokud bude uveden v zápisním lístku. Doporučujeme však mít alespoň jeden čip na mladšího sourozence v případě nemoci staršího nebo v případě různých odchodů ze školní družiny.

Objednávka čipů:

 Cena jednoho čipu je 100,- Kč. Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem. Formulář k objednání čipu obdržíte od vychovatelky ŠD nebo je ke stažení na webových stánkách školy v sekci organizace/formulare-ke-stazeni. Je potřeba zapsat, kolik čipů objednáváte pro vyzvedávání svého dítěte a zda si přejete i čip pro své dítě na ranní družinu (pouze pokud bude docházet do ranní družiny samo). Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Přiobjednání čipů:

  V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte vedoucí vychovatelku paní Petru Sobotkovou (e-mail: sobotkova@zsbrve.cz)

 Situace, které mohou nastat:

 • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Ty pak  čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce musí být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete zakoupit čip nový.
 • Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), oslovíte vrátnou (do 15.30 hodin), která se spojí s vychovatelkami, ověří odchod dítěte. Po 15.30 hodin kontaktujte telefonicky příslušnou vychovatelku dle rozpisu.
 • Když bude dítě vyzvedávat osoba, která čip nevlastní a vy jí ho předat nebudete schopni, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně). Je však nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání. Nebo posláním lístečku po dítěti (viz Uvolňovací list).

Provozní doba:

 • od 6,00 do 7,40 a od 11,40 do 17,00 hodin

Časy obědů jednotlivých oddělení ŠD v roce 2019 / 2020

Časy obědů ve dnech 3. - 6. 9. 2019 budou dle rozvrhů tříd. I. stupeň - družinové děti cca 12,00 - 13,00 hodin

Časy obědů od 9. 9. 2019  dle následující tabulky (jsou pouze orientační). Počítejte, že doba oběda je cca půl hodiny.

Žáci tříd 3. A,C,D a IV.A,B,C,D budou chodit na obědy ihned po skončení výuky s třídními učiteli nebo s vychovatelkou - dle oddělení, ve kterém jsou umístěni. Hokejisté půjdou v případě tréninku na oběd přednostně, tak aby stihli odejít včas.

 

 

1. odd.

 2. odd.

 3. odd.

.4. odd.

5. odd. 

6. odd. 

7. odd.

pondělí

12,45

12,40

13,10

 13,40

11,50

 12,00

 11,55 

úterý

11,55

12,10

12,05

12,20

12,55

12,10

11,45

středa

11,50

12,00

12,45

13,40

11,55

13,00

12,05

čtvrtek

11,55

11,45

12,00

12,10

11,45

13,10

12,45

pátek

11,55

13,10

11,45

12,15

11,55

12,10

12,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyzvedávání a uvolňování dětí:  

 • Do 13,30, poté až od 15,00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase mezi 13,30 a 15,00 hodin ve škole, na školním hřišti či v dosahu. Vyjímku mají žáci, kteří končí výuku ve 13,30, ty lze vyzvedávat do 14,00 hodin. Děkujeme za pochopení.
 • V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7,15 hodin. Po tomto čase již žák musí počkat před školou na její otevření (v 7,40 hodin).
 • Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně (viz Uvolňovací list). V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

Poplatek za docházku do ŠD:

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 300,- Kč/měsíc
 • Provádí se pouze bezhotovostním platebním stykem a to ve dvou splátkách. Jiný způsob platby není možný!
 • V měsíci září nejpozději do 20. září příslušného roku částkou 1200,- Kč na období září - prosinec a v měsíci lednu nejpozději do 20. ledna příslušného roku částkou 1800,- Kč na období leden - červen na číslo účtu:
  • Číslo účtu:          9701024524/0600
  • Var. symbol:       osobní číslo dítěte (přiděleno vedoucí vychovatelkou ŠD)
  • Konst. symbol:  0558

 Variabilní symboly dětem zůstávají, novým dětem byly přiděleny v prvním týdnu školního roku nebo budou přiděleny při zahájení docházky do školní družiny.

Důležité, nezapomeňte!

 • Podepsané a označené věci dětí
 • Oblečení na hřiště - mohou mít žáci v šatně v sáčku
 • Papírové kapesníky – celé balení (krabička)
 • Ovocný sirup – (bude zajištěn pitný režim po celou dobu provozu ŠD)