Organizace školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018 / 2019

Nezapomeňte prosím na platbu školní družiny na období leden - červen 2019

Částka za toto období je 1800,- Kč a probíhá pouze bezhotovostně nejpozději do 20.1.2019

Variabilní symboly (osobní čísla) jsou totožná jako u předchozích plateb a byla rodičům předána s přihláškou do školní družiny na začátku školního roku.

 

Přijatí žáci:

 • dle kritérií pro přijetí žáka do školní družiny jsou pro školní rok 2018/2019 přijati všichni přihlášení žáci I., II., III. a IV. tříd

Provozní doba:

 • od 6,00 do 7,40 a od 11,40 do 17,00 hodin

Časy obědů jednotlivých oddělení ŠD v roce 2018 / 2019:

Časy obědů jsou pouze orientační. Počítejte, že doba oběda je cca půl hodiny.

 

1. odd.

 2. odd.

 3. odd.

.4. odd.

5. odd. 

6. odd. 

7. odd.

pondělí

13,00

11,50

11,50

13,15

12,00

12,05 

 13,10  

úterý

13,00 

11,50

 13,10 

12,45

 13,15

11,55

12,00

středa

13,55

12,40

11,50

13,15 

12,55

12,45 

11,55

čtvrtek

12,00

11,50

11,50

12,15 

12,15

12,10 

13,00 

pátek

11,55

12,05

12,10

12,15

13,00 

12,10

13,10 

 

 

 

 

 

Žáci tříd 3. B,C,D a IV.C budou chodit na obědy ihned po skončení výuky s třídními učiteli nebo s vychovatelkou - dle oddělení, ve kterém jsou umístěni. Hokejisté půjdou v případě tréninku na oběd přednostně, tak aby stihli odejít včas.

Vyzvedávání a uvolňování dětí:  

 • Do 13,30, poté až od 15,00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase mezi 13,30 a 15,00 hodin ve škole, na školním hřišti či v dosahu. Děkujeme za pochopení.
 • V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7,15 hodin. Po tomto čase již žák musí počkat před školou na její otevření (v 7,40 hodin).
 • Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně. V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

Poplatek za docházku do ŠD:

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je od 1.9.2018 300,- Kč/měsíc
 • Provádí se pouze bezhotovostním platebním stykem a to ve dvou splátkách. Jiný způsob platby není možný!
 • V měsíci září nejpozději do 20. září příslušného roku částkou 1200,- Kč na období září - prosinec a v měsíci lednu nejpozději do 20. ledna příslušného roku částkou 1800,- Kč na období leden - červen na číslo účtu:
  • Číslo účtu:          9701024524/0600
  • Var. symbol:       osobní číslo dítěte (přiděleno vedoucí vychovatelkou ŠD)
  • Konst. symbol:  0558

 Variabilní symboly dětem zůstávají, novým dětem byly přiděleny v prvním týdnu školního roku nebo budou přiděleny při zahájení docházky do školní družiny.

Důležité, nezapomeňte!

 • Podepsané a označené věci dětí
 • Notýsek ke komunikaci mezi rodiči a ŠD
 • Oblečení na hřiště - mohou mít žáci v šatně v sáčku
 • Papírové kapesníky – celé balení (krabička)
 • Ovocný sirup – (bude zajištěn pitný režim po celou dobu provozu ŠD)