Kritéria pro přijetí do školní družiny

Kapacita školní družiny je 210 žáků.

Ve školním roce 2022 - 2023 jsou přijati všichni žáci z I., II., III. tříd. Do doplnění kapacity budou přijati někteří žáci IV. tříd dle kritérií pro přijetí.

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

  • žáci I. třídy - všichni zájemci
  • žáci II. třídy - všichni zájemci
  • žáci III. třídy - všichni zájemci
  • žáci IV. třídy - zájemci do naplnění kapacity - kritériem je datum narození  

ZÁSADNÍM KRITÉRIEM JE ŠPATNÁ PLATEBNÍ MORÁLKA RODIČŮ ŽÁKA V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE. ŽÁCI, JEJICHŽ RODIČE NEMAJÍ VYROVNANÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY VŮČI ŠKOLE, NEMOHOU BÝT DO DRUŽINY PŘIJATI.