Kritéria pro přijetí do školní družiny

Kapacita školní družiny je 210 žáků.

Ve školním roce 2018 - 2019 budou přijati všichni žáci z I., II. a III. tříd. Do doplnění kapacity budou přijati někteří žáci IV. tříd dle kritérií pro přijetí. O přijetí žáků IV. tříd rozhodne ředitel školy během druhého týdne měsíce září 2018.

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

  • žáci I. třídy - všichni zájemci
  • žáci II. třídy - všichni zájemci
  • žáci III. třídy - všichni zájemci
  • žáci IV. třídy - zájemci do naplnění kapacity - kritériem je datum narození 

ZÁSADNÍM KRITÉRIEM JE ŠPATNÁ PLATEBNÍ MORÁLKA RODIČŮ ŽÁKA V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE. ŽÁCI, JEJICHŽ RODIČE NEMAJÍ VYROVNANÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY VŮČI ŠKOLE, NEMOHOU BÝT DO DRUŽINY PŘIJATI.