Kritéria pro přijetí do školní družiny

Kapacita školní družiny je 210 žáků.

Ve školním roce 2023- 2024 jsou přijati všichni žáci z I. a II., do naplnění kapacity, dle kritérií i žáci III. tříd. 

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

  • žáci I. třídy - všichni zájemci
  • žáci II. třídy - všichni zájemci
  • žáci III. třídy - zájemci do naplnění kapacity - kritériem je datum narození 
  • žáci IV. třídy - zájemci do naplnění kapacity - kritériem je datum narození  

ZÁSADNÍM KRITÉRIEM JE ŠPATNÁ PLATEBNÍ MORÁLKA RODIČŮ ŽÁKA V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE. ŽÁCI, JEJICHŽ RODIČE NEMAJÍ VYROVNANÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY VŮČI ŠKOLE, NEMOHOU BÝT DO DRUŽINY PŘIJATI.