Plánované akce na školní rok 2018/2019

Plán akcí není konečný, další plánované akce budou postupně přibývat.

ZÁŘÍ 2019

 • Slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků (2. 9.)
 • Třídní schůzky (11. 9.)
 • Žákovský parlament (25. 9.)
 • Adaptační kurz pro žáky 6. tříd (23. - 25., resp. 25. - 27. 9.)
 • fotografování prvňáčků do novin
 • Olympijský víceboj - 1. stupeň (4. 9.)
 • Olympijský víceboj - 2. stupeň (5. 9.)

ŘÍJEN 2019

LISTOPAD 2019

 • multikulturní den (1. 11.)
 • Sběrová akce (5. 11.)
 • Tajemství mystéria VIII. (8. 11.)

PROSINEC 2019

 • diskobruslení
 • třídní schůzky (4. 12.)
 • bazar sportovních pomůcek (4. 12.)
 • Vánoční jarmark a adventní zpívání v kostele (18. 12.)
 • vánoční fotografování (2. 12.)
 • Vánoční projektový den (17. 12.)
 • vánoční turnaj v přehazované - 2. stupeň (20. 12.)
 • zpívání na schodech pro žáky 1. - 2. tříd, třídní besídky (20. 12.)

LEDEN 2020

 • den otevřených dveří (předběžně 15. 1.)
 • zimní soustředění pro hokejisty 6. - 8. třída (3. - 10. 1.)
 • škola v přírodě s lyžováním pro žáky 7. a 8. tříd (19. - 24. 1.)

ÚNOR 2020

 • žákovský parlament (5. 2.)
 • Okresní kolo turnaje dívek v basketbale O pohár bratranců Veverkových (5. 2.)
 • recitační soutěž 

BŘEZEN 2020

 • den otevřených dveří (předběžně 7. 3.)
 • Vítání jara (22. 3.)
 • Vetešnictví aneb jarní úklid - charitativní akce (22. 3.)
 • Noc s Andersenem  (27. 3.)
 • Škola hrou s Janem Amosem  (27. 3.)

DUBEN 2020

 • zápis do 1. třídy (zatím bez termínu)
 • Velikonoční jarmark
 • třídní schůzky

KVĚTEN 2020

 • sběrová akce (7. 5.)
 • školy v přírodě

ČERVEN 2020

 • školy v přírodě
 • fotografování tříd (10. 6.)
 • žákovský parlament (10. 6.)
 • Setkání s rodiči budoucích prvňáčků (17. 6.)
 • dětský den (předběžně 26. 6.)
 • turnaj ve futsalu (předběžně 25. 6.)
 • rozlučka s žáky 9. ročníků (předběžně 24. - 26. 6.)

ČERVENEC 2020

 • příměstský tábor
 • školní tábor s veverkami 

SRPEN 2020

 • adaptační kurz pro budoucí prvňáčky „Škola nanečisto“