Plánované akce na školní rok 2018/2019

Plán akcí není konečný, další plánované akce budou postupně přibývat.

ZÁŘÍ 2018

 • Slavnostní zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků (10. 9.)
 • Třídní schůzky (19. 9.)
 • Žákovský parlament (26. 9.)
 • Adaptační kurz pro žáky 6. tříd (24. - 26. 9.)
 • fotografování prvňáčků do novin
 • ŠD - Moje Pardubice (17. - 21. 9)
 • ŠD - Ovocná drakiáda (27. 9.)
 • Olympijský víceboj - 1. stupeň

ŘÍJEN 2018

 • Sběrová akce (25. 10.)
 • ŠD - Moje vysněná škola (1. - 5. 10.)
 • ŠD - Podzimní slavnosti (15. - 19. 10.)

LISTOPAD 2018

 • Tajemství mystéria VII. (9. 11.)
 • Třídní schůzky (28. 11.)

PROSINEC 2018

 • Vánoční jarmark
 • adventní zpívání v kostele 
 • diskobruslení
 • projektový den
 • vánoční turnaj v přehazované
 • zpívání na schodech, třídní besídky

LEDEN 2019

 • den otevřených dveří
 • Zimní soustředění pro hokejisty 1. - 5. třída (20. - 25. 1.)
 • Turnaj v kin-ballu O pohár bratranců Veverkových (28. 1.)

ÚNOR 2019

 • žákovský parlament
 • Okresní kolo turnaje dívek v basketbale O pohár bratranců Veverkových (14. 2.)
 • recitační soutěž 

BŘEZEN 2019

 • Škola v přírodě s lyžováním pro hokejisty 6. - 9. třída a pro žáky 2. stupně (3. - 8. 3.)
 • Den otevřených dveří  (7. 3.)
 • Vítání jara aneb květinový den (22. 3.)
 • Vetešnictví aneb jarní úklid - charitativní akce (22. 3.)
 • Noc s Andersenem  (29. 3.)
 • Škola hrou s Janem Amosem  (29. 3.)

DUBEN 2019

 • zápis do 1. třídy (zatím bez termínu)
 • Velikonoční jarmark
 • třídní schůzky

KVĚTEN 2019

 • sběrová akce (10. 5.)
 • školy v přírodě

ČERVEN 2018

 • školy v přírodě
 • fotografování tříd (bez termínu)
 • žákovský parlament
 • Setkání s rodiči budoucích prvňáčků (19. 6.)
 • dětský den (předběžně 25. 6.)
 • turnaj ve futsalu (předběžně 26. 6.)
 • rozlučka s žáky 9. ročníků (předběžně 24. - 27. 6.)

ČERVENEC 2019

 • příměstský tábor
 • školní tábor s veverkami 

SRPEN 2019

 • adaptační kurz pro budoucí prvňáčky „Škola nanečisto“