V úterý 5. dubna nás budou reprezentovat chlapci ze šestých tříd na okrskovém kole ve vybíjené.