Ředitelské volno - 16. listopadu 2015

Oznámení o udělení ředitelského volna

Vážení rodiče,

v souladu se zákonem č. 561/2001 Sb. O předškolním, základním, středním, a vyšším odborném vzdělávání, § 24, odstavec 2 vyhlašuji z provozních ředitelské volno na pondělí 16. listopadu 2015.

Toto opatření bylo projednáno se školskou radou a pedagogickou radou.

V provozu nebudou školní jídelna ani školní družina.

Leoš Šebela, ředitel školy