V listopadu se můžeme těšit na tyto akce:

Kultura

1. listopadu

VČD - O bílé lani -8.30

III. ABCD

21.listopadu

VČD – Pohádka z pařezové chaloupky – 10.00

I. ABCD

Ekocentrum

1. listopadu

Podzim - 8.30

I. C

3. listopadu

Lesy v ohrožení - 13.40

VII. A

7. listopadu

Život ve vodě - 10.15

VI. A

10. listopadu

Podzim - 8.30

I. B

 

Lesy v ohrožení - 13.40

VII. B

11. listopadu

Lesy v ohrožení - 10.15

IV. B

14. listopadu

Podzim – 8.30

I. D

Jiné

1. listopadu

DDM Beta – keramika – 8.30

I. D

 

PC kriminalita – beseda – 3. a 4. vyuč. hodina

VII. B

2. listopadu

Beseda – Zdravá výživa – 10.00 na SPŠPaS

IX. ABC

3. listopadu

Úřad práce - 8.00

IX. C

 

Keramika DDM Beta – 8.30

I. B

8. listopadu

Bouldering

I. BD

9. listopadu

Beseda – Šikana – 4. a 5. vyuč. hodina

VI. A

10. listopadu

Keramika DDM Beta – 8.30

 

 

Beseda – Zdravá výživa – 10.00 na SPŠPaS

VIII. AB

15. listopadu

Seminář etiky

1. + 2. hod.

3. + 4. hod.

5. + 6. hod.

 

VII. A

VII. C

VII. B

 

Beseda – Počítačová kriminalita – 5. a 6. vyuč. hodina

VII. C

 

Keramika DDM Beta – 8.30

II. C

16. listopadu

Seminář etiky

2. + 3. hod.

4. + 5. hod.

 

VIII. A

VIII. B

 

Nástrahy internetu – beseda - 8.30

IV. AB

22. listopadu

Přednáška o houbách

2. hod. – VI. A, VII. A

3. hod. – V. AB

4. hod. – IV. AB

5. hod. – VI. BC

6. hod. – VII. BC

 

 

Keramika DDM Beta – 8.30

II. A

23. listopadu

Keramika DDM Beta – 8.30

II. B

 

Beseda – Právní odpovědnost mládeže – 5. a 6. hod.

IX. B

24. listopadu

Neviditelná výstava Praha

VII. B

 

Keramika DDM Beta – 8.30

I. B

Sport

15. listopadu

Turnaj ve futsalu - Moravany

vybraní žáci

30. listopadu

Okrskové kolo ve florbalu

vybraní žáci