Plánované akce

  • 6. - 10. března - Jarní prázdniny
  • 15. března - Den otevřených dveří - 13 - 17 hod.
  • 21. března - Vítání jara - 1. - 4. roč.
  • 21. března - Vetešnictví aneb jarní úklid - 1. - 4. roč.
Kultura

28. března

Vikingové - malá tělocvična - 45 Kč

9.00 - 3., 4., 5. roč., 10.15 - 6., 7. roč.

 

Sport

24. března

Bouldering - Ideon

I. BD

30. března

Minikopaná - vybraní žáci 8. a 9. roč.

 

Ekocentrum

     

30. března

Včely

I. D

Jiné

1. března

Beseda s Policí ČR - 1. hod. - V. B, 2. hod. - V. A

 

1. března

Přijímací pohovor na nečisto - NIDV

IX. C

2. března

Keramika

I. C

3. března

Knihovna

IV. A

 

Keramika

II. C

13. března

Osvětim - 7. - 9. roč.

vybraní žáci

14. března

Návštěva MŠ Koníček - 10.00

 

17. března

Keramika

II. A /

23. března

Keramika

I. AC

 

Den zdraví na SZŠ

II. A

 

Keramika

II. C

30. března

Keramika

I. B

31. března

Noc s Andersenem

I. A, III. AC, IV. A, V. A