Na konci školního roku žáci IV. a V. tříd prokáží svoji cklistickou zdatnost při jízdách na dopravním hřiště.

Žáci 5. ročníku, pokud úspěšně složí zkoušky, dostanou svůj první průkaz - průkaz cyklisty.