Diskobruslení

Čas bude upřesněn

S sebou: pevné rukavice, ochranná přílba