Fotogalerie akcí 2023/24

Olympiáda v anglickém jazyce pro 3. a 4. třídy
Projekty 7.B únor
Zimní sportovní hry v ŠD
Svátek zamilovaných v ŠD
Třída 1.A v knihovně
School Match
Projekty 4.C
Mikulášovy patálie ve 4.C
Návštěva muzikálu
Třída 5.B v Paletě
Mozkovna v 5.B
Okrskové kolo v basketbalu dívek
Kouzla a magie v ŠD
Den otevřených dveří
Projekty v hodinách zeměpisu 7.B
Mistrovství ZŠBrve ve skládání Rubikovy kostky 1. ročník
Pololetní vysvědčení v 1.C
Pololetní vysvědčení v 1.B
Pololetní vysvědčení v 1.A
Ještě foto z lyžařského výcviku
Lyžařský výcvik
Olympiáda v ruském jazyce
Projektové vyučování - 6.C ve starověkém Egyptě
Třída 4.A v knihovně
Veselá věda ve školní družině
Zima ve 3.A
Miss mumie v 6.B
Pracovní pohovory nanečisto
Tříkrálová stezka v ŠD
Zpívání na schodech
Vánoční turnaj v přehazované
Vánoční projektový den ve 4.C
Společný předvánoční čas v 5.B a 8.B
Adventní čas v 5.B
Vánoční družinkové nadílky II
Vánoční družinkové nadílky
Třída 5.A v knihovně v prosinci
Prosincové radovánky ve 2. oddělení ŠD
Vánoční technický den na SPŠE
Disco bruslení 2. stupně
Disco bruslení 1. stupně
Vánoční čarování a adventní zpívání
Páté třídy v adventní Praze
Třída 5.B na výstavě betlémů
Předvánoční čas ve 4. oddělení ŠD
Olympiáda z angličtiny a němčiny
Olympiáda z dějepisu
Olympiáda v českém jazyce
Zimní družinkové radovánky
Francouzská revoluce naživo aneb Krvák ve třídě 8. D
Mikuláš, andělé a čerti mezi dětmi
Adventní zájezd do Drážďan
Adventní čas v 5.C
Zdravohrátky
Čertovská stezka v ŠD
Bobřík informatiky
Semiramis - program primární prevence
Workshop na téma Mé budoucí zaměstnání
Den jazyků na gymnáziu
Adventní toulky naším městem s družinkou
Zájmový kroužek vaření
Robotické myši v 2.B
Výhra třídy 2.B
Beseda o drogách v 7.B
Projektové hodiny zeměpisu v 7.B
Kroužek vaření
Okresní kolo přeboru družstev v šachu
Využíváme digitální technologie aneb 6. B a 6. C v pravěku
Třída 5.B na dopravním hřišti
Land art v 5.A
Drátkování ve 3.A
Třída 5.A v Paletě
Družinka se loučí s podzimem
Svatý Martin v 2.B
Svatomartinské veselí ve družině
Líčení v 8.D
Projektový den v 2.B
Beseda s paní spisovatelkou ve 4.C
Halloween ve 4.C
Třída 2.B v krajské knihovně
Žáci 1.A v krajské knihovně
Tajemství Mystéria X - Cesta za pokladem Templářů
Robotická myška Colby v 1.A
Ukázková hodina ve třídě 3.A
Bobřík informatiky ve 3.A
Třída 5.B v ekocentru Paleta
Halloweenská stezka v ŠD
Projektový den "Jeden den spolu"
Příprava na Jeden den spolu ve 2.B
Podzimní sběrová akce
Trénink s olympionikem Markem Švecem
Mise Vyšehrad a 7.B
Výtvarná výchova v 1.B
Třída 5.B opět ve vzdělávacím centru
Třída 3.A v knihovně
Prázdninové deníky 2.B
Abeceda v 2.B
Třída 2.B na výstavě Tváře úmluvy Cites
Třída 5.A v Automatických mlýnech
Vítání podzimu v ŠD
Projektový den na téma sv. Václav 2.A
Projektový den ve 4.C
Výstava škol v Ideonu s devátým ročníkem
Projektové vyučování v 5.B
Záložka do knihy spojuje školy 3.C
Adaptační kurz šestých tříd
Třída 5.B v Automatických mlýnech
Podzimní tvoření v 1.B
Třída 5.B na výstavě Tváře úmluvy Cites
Třída 5.A v knihovně
Liga škol v orientačním běhu 2. kolo
Po stopách sv. Václava
Den jazyků
Workshop Moje JÁchta na moři kariéry 9.A, 9.B
Zážitková hodina dějepisu v 8.D
Vyhlášení nejlepších atletů sportovních dnů
Plavání tříd 2.B, 3.A, 3.C
Třída 5.B v ateliéru paní psycholožky
Liga škol v orientačním běhu
Dětský maraton
Družinkový začátek školního roku
Badatelská hodina dějepisu v 6.C
Třída 4.A na dopravním hřišti
Třída 5.B na dopravním hřišti
Sportovní den 2. stupně
Sportovní den 1. stupně
Vítání prvňáčků
Škola nanečisto 2023