Fotogalerie akcí 2022/23

Odznak všetrannosti krajské kolo
Exkurze do Dalešic a Dukovan
Štafetový pohár krajské kolo
Den matek v ŠD
Turnaj škol ve fotbale
Hokejbal chlapců 6.-7.tříd
Vybíjená dívek šestých tříd
Vybíjená chlapci 6. tříd
Hokejbal 5. tříd
Štafetový pohár
Čarodějnické odpoledne ve školní družině
Zápis 20.4.2023
Zápis 19.4.2023
Výzdoba na zápis 2023
Třída 8.B v Labské hotelové škole
Okrskové kolo McDonald´s CUPU
Nejrychlejší chlapec a děvče Pardubic
Výlet do Kutné Hory
Den Země v ŠD
Velikonoční veselí v ŠD II
Velikonoční veselí v ŠD
Velikonoční tvoření
Noc s Andersenem
Škola hrou
Vítání jara v ŠD
Druháčci na bruslích
MDŽ ve školní družině
Třída 4.A na dopravním hřišti
Žáci 4.A v knihovně
Vítání jara
Okrskové kolo v basketbalu dívek
Charitativní akce - vetešnictví
Turnaj v basketbalu
Zajímavá přírodověda ve 4.A
Z kroužku vaření
Druhý den otevřených dveří
Projekt Česko vesluje
Projektový den - dopravní výchova
Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce
Přírodopis v osmých třídách
Zajímavá hodina zeměpisu v 6.A
Okresní kolo Odznaku všestrannosti
Výuka dějepisu v učebně robotiky
Karneval v ŠD II
Karneval v ŠD
Družinkové tvoření
Valentýn v ŠD
První třídy na bruslích
Třída 2.A v knihovně
Exkurze Škoda Mladá Boleslav
Olympiáda v ruském jazyce
Leden ve školní družině
Den otevřených dveří
Pololetní vysvědčení v 5.B
Pololetní vysvědčení ve 4.A
Pololetní vysvědčení v 1.C
Pololetní vysvědčení v 1.B
Pololetní vysvědčení v 1.A
Ozdravný pobyt s lyžováním
Pracovní činnosti ve 4.A
School Match
Postup florbalistů do celorepublikové soutěže
Pracovní pohovory nanečisto
Bruslení pátých tříd
Tři králové v ŠD
Novoroční besídky v ŠD
Tříkrálové zpívání
Vánoční zpívání na schodech
Vánoční turnaj v přehazované
Předvánoční čas ve 4.A
Kouzelné Vánoce v ŠD
Sněhové radovánky v ŠD
Adventní čas v ŠD
Mikulášská nadílka v ŠD
Vánoční dekorace 5.A
Vánoční bruslení
Chlapci na florbalu
Vyhlášení soutěže Bobřík informatiky
Třída 1.B na výstavě betlémů
Finále Školního poháru pardubických škol ve veslování
Mobilní planetárium v 5.C
Olympiáda v českém jazyce
Slavnost Slabikáře v 1.C
Slavnost Slabikáře v 1.B
Slavnost Slabikáře v 1.A
Postup do krajského kola ve florbalu
Mikuláš, andělé, čerti mezi dětmi
Florbalový ČEPS cup
Čertí rej v ŠD
Rozloučení se zimním stadionem
Třída 4.A v knihovně
Tajemství Mystéria aneb po stopách šílených alchymistů
Exkurze - stavební obory pro 9. ročník
Sv. Martin v ŠD
Beseda s hokejisty F. Kofferem a O. Rohlíkem
Den jazyků na Gymnáziu Dašická
Třída 5.B na Dni dětské paliativní péče
Na besedě s hokejistou Petrem Sýkorou
Halloween v ŠD II
Halloween v ŠD
Žonglování a matematika
Podzimní den v ŠD
Druhý projektový den
Projektový ekologický den 24. října
Bruslení čtvrtých tříd
Podzim ve 4.A
Třída 9.D na vědomostní soutěží
Turnaj v malé kopané
Vítězství v akci Česko vesluje
Podzimní sběrová akce
Plavání 2.B, 3.AC
Plavání 2.AC, 3.B
Barvy podzimu v ŠD
Setkání školních časopisů
Adaptační kurz 6.B,C
Školní družina na dopravním hřišti
Družinkový říjen
Třída 5.A na dopravním hřišti
Evropský den jazyků
Sportovní vybavení za výhru
Září ve školní družině
Dětský maraton
Vyhodnocení nejlepších sportovců
Třída 4.B na dopravním hřišti
Sportovní den 2. stupně
Třída 4.A na dopravním hřišti
Sportovní den 1. stupně 2022
Zahájení školního roku 2022-2023
Vítání prvňáčků 2022
Škola nanečisto 2022