Příměstský tábor - Za krásami Čech
Příměstský tábor - tvořivý
Příměstský tábor s angličtinou
Zážitkový tábor
Rozdávání vysvědčení v 9.B
Rozdávání vysvědčení v 9.A
Rozdávání vysvědčení v 8.D
Rozdávání vysvědčení v 3.A
Rozdávání vysvědčení v 1.C
Rozdávání vysvědčení v 1.B
Rozdávání vysvědčení v 1.A
Tipovací soutěž ve 4.A
Fotbalový turnaj
Výlet 9.A
Třída 4.A na dopravním hřišti
Třída 4.A v kuchyňce
Výlet do Mirakula
Rozloučení s 9.A
Eko-logický dětský
Anglický večer 6.A a 6.B
Den zdraví na SZŠ
Třída 5.B na dopravním hřišti
Veslování 5.B
Sběrová akce
Hvězdárna 9.A
Škola v přírodě 3.B a 4.A
Slavnostní předávání výhry
Škola v přírodě 4.B a 4.C
AROSA veslování 5.A
Škoní boulder pohár 2
Třída 1.A v keramické dílně
Škola v přírodě 8.A a 8.B na Vebrových boudách
Škola v přírodě 2.A a 2.B na Husově boudě
Archeopark Všestary 6.A
Třídy 3.A, 3.C a 5.B na Vebrových boudách
Škola v přírodě 1.A a 1.C na Benecku
Školní boulder pohár
Škola v přírodě 5.A,C Svratka
Třídy 1.B a 2.C ve Svratce
Škola v přírodě – Benecko 2021/2022 8.C-8.D
Módní přehlídka ve 4.A
Workshop Stavby mostů 6.A
Krajské kolo Odznaku všestrannosti
Třída 4.A v ateliéru paní psycholožky
Hokejbal proti drogám
Štafetový pohár - krajské kolo
Jaro v 3.A
Den matek v ŠD
Štafetový pohár
Holubice míru pro Ukrajinu
Čarodějnický rej v ŠD
Dramatický kroužek
Kouzelník v ŠD II
Kouzelník v ŠD
Hokejbal pátých tříd
Zápis do prvních tříd
Výzdoba na zápis
Den Země v ŠD
Velikonoce v ŠD
Technický den na SPŠE
Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic
Březen v ŠD
Turnaj v malé kopané
Žáci 2.C v Paletě
Noc s Andersenem
Žáci 3.A v keramické dílně
Beseda s panem poslancem Mgr. Markem Výborným
Škola hrou s J. A. Komenským v 5.A, 6.A, 6.B, 6.D
Noc s Andersenem v 5.A
Škola hrou v 3.A
Projekt Druhá světová válka
Jarní procházka s ŠD
Okresní kolo Odznaku všestrannosti
Škola hrou v matematice 2. stupeň
Škola hrou v informatice
Vítáme jaro v ŠD
Vítání jara
Druháčci na ledě
Projekt Zdravá 5
Den otevřených dveří
Karneval v ŠD II
Karneval v ŠD
Dobrodružství v tělocvičně
Zimní olympijské hry v ŠD II
Zimní olympijské hry v ŠD
Projekt Česko vesluje
Roboti ve škole
Olympiáda v českém jazyce
Muší svět v 5.B
Den otevřených dveří
Pololetní vysvědčení v 1.C
Pololetní vysvědčení v 1.B
Pololetní vysvědčení v 1.A
Ozdravný pobyt s lyžováním - 7. ročníky
Bruslení čtvrtých tříd
Pracovní činnosti ve 3.A
Pracovní pohovory nanečisto
Zima - 1. oddělení ŠD
Ozdravný pobyt s lyžováním 8. ročník
Vánoční čas v ŠD - 1. oddělení
Tři králové v ŠD
Třída 1.A v keramické dílně
Vánoční dekorace v 5.B
Vánoce v 5.A
Vánoční tvoření ve 4.B
Předvánoční čas v 3.A
Vánoční procházka s ŠD
Vánoce v 6.A
Vánoční besídka v ŠD - 6. a 7. oddělení
Vánoční besídka v ŠD - 3. a 5. oddělení
Vánoční besídka v ŠD - 4. oddělení
Vánoční besídka v ŠD - 2. oddělení
Sněhobranní v ŠD
Advent v 3.A
Mikulášská nadílka v ŠD (II)
Mikulášská nadílka v ŠD
Družinkový listopad
Plavecký výcvik 2.C, 3.B
Pracovní činnosti v 1.A
Žáci 3.A v keramické dílně
Třída 2.A v keramické dílně
Podzim v 1.A
Hrátky v ŠD
Vzpomínáme na Halloween ve 3.B
Halloween ve 3.B
Noc s Andersenem v 3.B
Halloween v ŠD
Podzimní slavnosti v ŠD
Třída 5.B na dopravním hřišti
Drakiáda v ŠD
Návštěva výstavy Lidské tělo
Kurz bruslení pátých tříd
Třída 3.A v knihovně
Noc s Andersenem v 2.C
Noc s Andersenem 5.A
Podzimní sběrová akce
Adaptační kurz 6. tříd
Plavecký výcvik 2.B, 3.A, 3.C
Setkání školních časopisů
Vyhodnocení nejlepších sportovců
Září ve školní družině
Adaptační kurz 7. tříd
Dětský maraton
Sportovní den 2.stupeň
Republikové finále Odznaku všestrannosti
Sportovní den 1. stupně
Zahájení školního roku
Vítání prvňáčků
Škola nanečisto 2021