Zahájení školního roku

Dne 1. září v devět hodin nastoupili po prázdninách do školy žáci 2. – 9. ročníku. Všichni šli do své třídy, kde se otestovali. Přivítali je třídní učitelé, spolužáci a pan ředitel. Rozhlasovým uvítacím proslovem popřál pan ředitel do nového roku všem mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů.