Vítání prvňáčků

Zahájení školního roku pro prvňáčky probíhalo za slunečného počasí v atriu před školou. Děti, rodiče, prarodiče i pedagogy přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela. Jsou opět tři první třídy. Škola se rozrostla o další žáčky, ve škole se nyní učí 713 žáků. Dosavadní učitelský sbor by na takové množství žáků nestačil, a tak do pedagogického sboru přibyli noví členové, které pan ředitel představil. Všechny přítomné pak pozdravili Mgr. Miluše Horská, členka Senátu Parlamentu České republiky, Bc. Alena Stehnová, starostka prvního pardubického obvodu, a poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Marek Výborný. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté, kteří se dostavili s Mgr. Ivanem Čonkou, místopředsedou představenstva hokejového klubu Dynama Pardubice, předali dětem pamětní listy. Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, protože si školu v minulém týdnu na dva dny nanečisto vyzkoušeli a poznali tak prostředí, kam budou chodit devět let. V devět hodin nastoupili po prázdninách do školy žáci 2. – 9. ročníku. Všichni šli do své třídy, kde se otestovali. Přivítali je třídní učitelé, spolužáci a pan ředitel. Rozhlasovým uvítacím proslovem popřál pan ředitel do nového školního roku všem mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů. Fotogalerie je na https: zsbrve.rajce.idnes.cz/Vitani_prvnacku/