IZS v rámci ŠD

Ve školní družině se mimo jiné věnujeme i tématům jako je Integrovaný záchranný systém. Součástí vzdělávacího programu byla i návštěva preventivní akce BESIPu na třídě Míru, která byla tentokrát zaměřená na pravidla silničního provozu. Děti si zábavnou formou připomněly zásady z dopravní výchovy a získaly tematické dárečky.