Čarodějnický rej v ŠD III

Minulý týden se v našich družinkách místo dětí objevili čarodějové a čarodějnice. Ti museli prokázat své znalosti, co vše o sobě ví, proč se vlastně večer upalují nebo například jak umí létat na koštěti. Děti se seznámily s historií filipojakubské noci, vyplnily čarodějnický kvíz, podnikly hon na žáby a pavouky, závody na koštěti, vyrobily si vlastní klobouk a hůlku, čarodějnický škapulíř nebo třeba netopýry. Vše se dařilo na výbornou, tak uvidíme za rok, jestli své znalosti obhájí.