Návrat žáků do školy

Od 14. října 2020 byla z důvodu šíření koronaviru zakázána přítomnost žáků ve škole. Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT se žáci 1. a 2. ročníků vrátili do školy 18. listopadu za přísných hygienických podmínek. Žáci 3. – 9. ročníků se začali opět učit ve škole 30. listopadu. Žáci 3., 4., 5. a 9. ročníků absolvovali každodenní výuku podle platného rozvrhu, žáci 6. – 8. ročníků se vzdělávali rotačním způsobem. Po mnoha dnech strávených za kamerou se děti do školy těšily.