Práce čtenářského kroužku v karanténě

S dětmi z čtenářského klubu jsme se s kolegyní scházely i v době distanční výuky. Všichni jsme společně četli příběhy Lišky Adély s vodoměrkou a rakem. Odpovídali jsme na otázky k textu. Děti zhlédly videa ze života vodoměrky a raka. Kdo z dětí chtěl, nakreslil obrázky k příběhům. V dalších lekcích jsme s dětmi hráli večerníčkové pexeso. Povídali jsme si o vyobrazených večerníčkových postavičkách. Tyto schůzky jsme zakončili zhlédnutím některých pohádek. Děti práce bavila. Do schůzek se zapojili i někteří rodiče a mladší sourozenci.