Plavecký výcvik 2.A

V měsíci září žáci II. A vystřídali hodiny tělesné výchovy za hodiny plavání v Aquacentru. Téměř všichni uměli plavat a pro tři neplavce byly připraveny pomůcky, které jim pomohly překonat strach. Děti se učily různé plavecké styly, skoky do vody a hry. Nejvíce se však těšily na 5. lekci, kdy mohly využít tobogánu, skluzavky a vířivky. Na závěr by měli všichni žáci dostat mokré vysvědčení.