Adaptační kurz 6.C

Počátkem října se žáci 6. C vypravili do půdních prostor školy na adaptační kurz. Společně ve třídě se měli lépe poznat, naučit se naslouchat druhému, vzájemně se respektovat, spolupracovat v týmu. Určitě se jim to podařilo.