Adaptační kurz 6.B

V pátek 25. září jsme se vypravili na adaptační kurz. Neměli jsme to daleko, jen do půdních prostor školy. Původně jsme měli jet na týden na Šumavu, ale zhoršující se epidemiologická situace nám plány překazila. Těšíme se, že nám tento pobyt vyjde v květnu, a to společně s ostatními šestými třídami. Paní psycholožka nás tedy přivítala v pěkně upravené učebně, na začátku jsme se všichni představili a řekli si, jak se cítíme. Většina dětí se na akci těšila. Střídaly se hry na upevnění spolupráce v třídním kolektivu s povídáním si o problémech, které nás trápí. Škoda, že venku celé dopoledne pršelo, a proto jsme si nemohli jít zahrát některou z her ven. Pobyt v učebně byl proto náročnější a někteří z nás byli unavenější. Mohli jsme ale kteroukoliv hru opustit a jít si odpočinout. Nejvíce se nám líbila hra s čísly, kterou jsme si v závěru zopakovali. Snad nám takto strávené dopoledne pomůže více zlepšit vztahy ve třídě a staneme se dobrými kamarády.