Čtvrtá třída na dopravním hřišti

V pátek 11. září vyrazila třída 4. A na dopravní hřiště. V době od 9 do 13 hodin si děti mohly vyzkoušet, jak ovládají pravidla silničního provozu při jízdě na kole. Nejprve si připomněly základy silniční dopravy z pohledu cyklisty, seznámily se s nejdůležitějšími zásadami a poté si nabyté znalosti mohly vyzkoušet v praxi. Děti se moc snažily, a i když je vždy co zlepšovat, myslím, že se akce vydařila.