Beseda s panem Petrem Dědkem

Pro dopisovatele do školního časopisu BrVe Times si vyšetřil ve svém akcemi nabitém programu čas pan Petr Dědek, většinový majitel hokejového klubu Dynamo Pardubice. Setkal se s dětmi v knihovně, která se mu velmi líbila, a ochotně odpovídal na jejich často všetečné otázky. Ty se týkaly jeho osobního a profesního života, ale hlavně hokejového klubu Dynamo Pardubice. Žáci se dozvěděli, že pan Dědek chodil do sportovní školy ve Vrchlabí, měl rád matematiku a hudební výchovu, na školní léta vzpomínal rád. Začínal jako elektrikář, což pomohlo nastartovat jeho podnikatelskou kariéru. Dynamu začal fandit před patnácti lety, kdy se stal jeho sponzorem. Děti se samozřejmě dozvěděly, jaké jsou cíle pana Dědka s Dynamem pro příští sezóny a jaké investice plánuje vložit na podporu mládeže. Beseda byla velmi příjemná. Více se dozvíte v našem školním časopise.