Zahájení školního roku 2020/2021

Dne 1. září v devět hodin nastoupili po prázdninách do školy žáci 2. – 9. ročníku, někteří dokonce téměř po šesti měsících. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, spolužáci a pan ředitel. Rozhlasovým uvítacím proslovem popřál pan ředitel všem mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů do nového školního roku.