Čtvrtá třída na dopravním hřišti
Beseda s panem Petrem Dědkem
Sportovní den 2. stupně
Sportovní den 1. stupně
Vítání prvňáčků
Zahájení školního roku 2020/2021
Škola nanečisto