Podzimní sběrová akce
Žáci 4.B a Stonožka
Plavecký výcvik 2.A
Adaptační kurz 6.C
Baseball v 1.C
Plavecký výcvik 2.C, 3.A a 3.C
Výtvarná výchova a pracovní činnosti v 1.C
Vyhodnocení sportovních dnů
Pracovní činnosti v 3.A
Keramika II.A
Dopravní hřiště - 5. B a 5. D
Podzimní tvoření ŠD
Adaptační kurz 6.B
Čtvrtá třída na dopravním hřišti
Beseda s panem Petrem Dědkem
Sportovní den 2. stupně
Sportovní den 1. stupně
Vítání prvňáčků
Zahájení školního roku 2020/2021
Škola nanečisto